Forebyggende tiltak | Kriminalitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag Vg3
  • Sosialkunnskap
  • Godkjent
  • 3
  • 968
  • PDF

Forebyggende tiltak | Kriminalitet

Oppgaven inneholder drøfting om hvordan vi kan forebygge kriminalitet ved hjelp av samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder.

Oppgaven ser nærmere på straffens ulike funksjoner; Individualprevensjon og Allmennprevensjon.

Innhold

3.4.5 Hva gjør vi for å forebygge kriminalitet?
Straffens manifeste funksjoner:
Hvordan virker straffen?
Hvordan skal vi beskytte?

Utdrag

Kriminalitet kan forårsake store psykologiske og dermed sosiale skader, økonomiske skader og skader på samfunnets velferd. Det er svært viktig at man forebygger kriminalitet for at slike skader ikke skal forekomme. Dersom vi reduserer kriminaliteten vil velferden øke og i Norge satser vi store ressurser på straffereaksjoner som tiltak mot kriminalitet. Under finner du punktene jeg vil gå nærmere innpå i løpet av teksten. Disse punktene hører til straffens manifeste funksjoner som er tilsiktede og iakttatte virkninger av bestemte handlemåter... Kjøp tilgang for å lese mer

Forebyggende tiltak | Kriminalitet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.