Fordypningsoppgave: Makt og motmakt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Norsk
  • 5
  • 14
  • 3223
  • PDF

Novelleanalyse: Fordypningsoppgave: Makt og motmakt

Dette er en fordypningsoppgave på nynorsk fra 10. klasse. Her er tre noveller som har temaet "makt og motmakt" analysert og sammenliugnet.

De tre novellene er:
- "Blodspor" av Bakir Ahmethodzic
- "Matt 18.20" av Tor Åge Bringsværd
- "Bussjåføren som ville være Gud" av Etgar Keret

Novelleanalysen inneholder sjangertrekk, handlingsreferat, komposisjon, literrære virkemiddel, språk, tema, egen vurdering og sammenlikning av novellene.

Lærers kommentar

Veldig god analyse, men du kan gå dypere inn i budskapet til novellene og reflektert enda mer. Nynorsken er god, men har en del feil.

Innhold

Blodspor
Sjangertrekk
Handlingsreferat
Komposisjon
Litterære virkemiddel
Språk
Tema
Mi eiga vurdering – korleis eg opplevde teksten
Matt 18.20
Sjangertrekk
Litterære virkemiddel
Språk
Tema
Mi eiga vurdering – korleis eg opplevde teksten
Bussjåføren som ville være Gud
Sjangertrekk
Handlingsreferat
Komposisjon
Litterære virkemiddel
Språk
Tema
Mi eiga vurdering
Samanlikning av temaet i dei tre tekstane

Utdrag

Novella ”Blodspor” er skriven av Bakir Ahmethodzic i 1999.

Sjangertrekk
I teksten finn eg desse sjangertrekka:
- Ei kort og intens forteljing.
- Få personar er med i historia.
o Ein gut, og menneska rundt ham.
- Konsentrert om eit tema.
- Forteljar om avgjørande situasjonar i livet til nokon.
o Flukta til den uskuldege guten.
- Mykje i novella står ”mellom linjene”.
Teksten kom ut i 1999 og er skriven i samtid.

Handlingsreferat
Teksten handlar om kampen til eit barn for å overleve i krigen i Jugoslavia. Det er berre ein hovudperson i teksten,
ein liten gut som leikar da det tok til å regne granatar i gata der han bur.

---

Matt 18.20

Novella ”Matt 18.20” er skriven av Tor Åge Bringsværd i 1967.

Sjangertrekk
I teksten finn eg desse sjangertrekka:
- Ei kort og konsentrert forteljing.
- Få personar er med i historia.
o Negeren, og kyrkjesamfunnet.
- Konsentrert om eit tema.
- Forteljar om avgjørande situasjonar i livet til nokon.
o Dei drepar den uskuldege mannen.
- Mykje i novella står ”mellom linjene”.
o Negeren er Jesus.
Teksten kom ut i 1967 og er skriven i samtid.

Handlingsreferat

Teksten handlar om ein svart mann som kjem inn i dei kvites kyrkje. Utan at han treng å seie noko blir det skapt opptøyar blant dei kvite. Dei blir eggja opp og byrje å slå og sparke den ...

---

Bussjåføren som ville være Gud

Novella ”Bussjåføren som ville være Gud” er skriven av Etgar Keret i 2004.

Sjangertrekk
I teksten finn eg desse sjangertrekka:
- Ei kort og intens forteljing.
- Få personar er med i historia.
o Bussjåføren, Eddi og passasjerane.
- Konsentrert om eit tema.
- Forteljar om avgjørande situasjonar i livet til nokon.
- Mykje i novella står ”mellom linjene”.
o Handlar om rettferd.
Teksten kom ut i 2004 og er skriven i samtid.

Handlingsreferat

Teksten handlar om ein bussjåfør og ein ung mann som heitar Eddy. Bussjåføren er svært streng på bussruta og ventar aldri på folk som er seine. Han kjører frå mange som bare er eit par sekundar for seine. Han er ikkje ein dårleg person. Han er snill, men har ein ideologi. Det er betre at ein må vente på neste buss i eit kvarter enn at heile bussen må vente.

---

Samanlikning av temaet i dei tre tekstane

I dei tre novella eg har valt, kjem temaet ”makt og motmakt” fram på ulikt vis. Eg vil her greie meir ut om kva type makt, eller motmakt dei har. Korleis den brukast og kva det resulterar i.

Konseptet ”Makt og motmakt” illustrerer ulike situasjonar der nokon kan påverke andres liv – gjennom bruk av makt. Offera for makta forsøkjer å finne ei motmakt for å stå imot. Korleis dei står opp i mot kvarandre, og kven som lukkast, varierar med situasjonane dei er i.

Det finnes fleire typar makt i dei tre forteljingane.

I ”Blodspor” brukast våpenmakt blindt mot uskuldege sivile. Dei har ingen motmakt og prøver berre å komme seg vekk. Vi ser overmakta treffe avmakta som må gje tapt. Vi finn ingen vinnarar her, men mange som tapar livet... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordypningsoppgave: Makt og motmakt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.