Fordeling av godene | Muntlig prøveeksamen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1267
 • PDF

Fordeling av godene | Muntlig prøveeksamen

Dette er manus til muntlig prøveeksamen i sosiologi og sosialantropologi.

Problemstillingen er "Har sosiale ulikheter betydning for utdanning og sosial mobilitet?". Teksten drøfter dette fra ulike synspunkter og kommer med en konklusjon til slutt.

Lærers kommentar

Bra besvart oppgave, men kunne til fordel utdypet meg i et mindre tema.

Elevens kommentar

Innholdet er godt, men temaet er kanskje lidt for vidt.

Utdrag

Jeg velger å ta utgangspunkt i det norske samfunnet. Fordi selv om Norge er et rikt land og har en høy levestander, har deler av våre innbyggere ulike forutsetninger, som vanskeliggjør det å oppnå høy sosial mobilitet. I løpet av dette foredraget vil jeg komme innpå Norge som velferdsstat, lavinntektsgrupper, hvordan normer overføres fra disse gruppene, og hvilke tiltak Norge som stat kan sette inn for å utjevne sosial ulikhet.

I det norske samfunn er det lagt opp til at alle skal få like mye. Alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene skal ligge der for alle. Denne formen for likhet kaller vi formell likhet eller sjanselikhet. En del av disse rettighetene, som for eksempel stemmerett ved stortingsvalg, er systematisk likt fordelt blant alle norske statsborgere over 18 år. Det samme gjelder rett til videregående opplæring i minst tre år. Det vil si at vi alle på papiret har like gode sjanser til å arbeide for egne interesser eller å skaffe goder, som for eksempel utdanning. Men det er ikke alle som har mulighet til å utnytte rettighetene sine, og dette kan være av forskjellige grunner.

Hovedgrunnen er nok at godene er tilfeldig fordelt. I Norge har vi forholdsvis aktive offentlige myndigheter som på en del områder griper inn og omfordeler goder for at ulikhetene skal bli mindre enn om godene hadde blitt fordelt på et fritt marked. I andre land... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordeling av godene | Muntlig prøveeksamen

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 19.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  godt skrevet. takk :))