Fordeler og ulemper med lekser | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
  • Norsk
  • 5
  • 2
  • 719
  • PDF

Fordeler og ulemper med lekser | Essay

Her har du et essay som tar for seg fordeler og ulemper ved å ha lekser i grunnskolen. I essayet presenteres både for og mot argumenter for at man skal beholde lekser. Oppgaven argumenter mot lekser ved å blant annet nevne elevenes bruk av fritid til lekser, mens norske elevers middelmådighet i enkelte fag og tilegnelsen av gode studieteknikker er argumenter for å beholde leksene.

Lærers kommentar

Bra besvarelse.

Elevens kommentar

Passe på gramatikken. litt kort synes jeg selv.

Utdrag

Fordeler og ulemper med lekser

I denne oppgaven skal vi ta for oss fordeler og ulemper med det å ha lekser. I dag er det svært delte meninger om hva som er det beste for elevene, og det pågår nå en opphetet diskusjon i mediene om dette. Mange bruker mye av sin fritid for å få de unnagjort, og noen ser ikke helt nytteverdien av leksene i det hele tatt. Andre på sin side mener at det å skulle gjøre lekser er helt avgjørende for den læringen man tar til seg i løpet av skoledagen. Dette skal vi se litt nærmere på i denne drøftingen.

Det er en kjensgjerning i dag at norske elever er middelmådige i avgjørende fag som matematikk, lesing og naturfag sett i forhold til andre europeiske land som vi liker å sammenligne oss med. Skal man nå igjennom pensum uten å gjøre lekser må man utvide antall timer som man er på skolen. Og at skole er viktig, ja nærmest avgjørende for fremtiden, er et ubestridelig faktum... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordeler og ulemper med lekser | Essay

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.