Fordeler og ulemper ved personlig og digital kommunikasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 5
 • 4
 • 1161
 • PDF

Fordeler og ulemper ved personlig og digital kommunikasjon

Dette er en oppgave i Psykologi 2 som ser nærmere på fordelene og ulempene ved personlig og digital kommunikasjon. Til og begynne med forklares begrepet kommunikasjon. Dernest drøftes fordeler og ulemper ved personlig kommunikasjon, altså ansikt til ansikt, og kommunikasjon via digitale medier. Oppgaven bruker forskjellige begreper og relevante teorier.

Utdrag

Jeg har valgt oppgave 2. Jeg skal nå drøfte fordeler og ulemper ved både kommunikasjon personlig, altså ansikt til ansikt, og kommunikasjon via digitale medier. Jeg vil også ta for meg forskjellige begreper og eventuelt teorier og knytte dem opp til teksten.

Kommunikasjon handler om fellesskap og betyr ”gjøre felles”. (Larsen m.fl., 2011: 218) Hver dag kommuniserer du, enten du ønsker eller ikke. Man kan ikke ikke-kommunisere. All atferd er kommunikasjon. I følge Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas og Donal deAvila Jackson (1967) eksisterer det fem grunnleggende kjennetegn ved det å kommunisere. 1: Man kan ikke- ikke kommunisere, all atferd er kommunikasjon. 2: All kommunikasjon har en innholdsside og en relasjonsside, når vi kommuniserer om forskjellige emner i en samtale (innholdsside), kommuniserer vi samtidig noe om forholdet mellom oss. 3: All kommunikasjon består av innbyrdes avhengige budskap, det vil si at kommunikasjon består av reaksjoner, svar og uttalelser og de styrer i stor del samtalen. 4: Kommunikasjon er enten symmetrisk eller komplementær; forklarer relasjonen mellom mottaker og avsender sier noe om hvordan samtalen foregår. 5: Mennesker benytter både et digitalt og et analogt språk; det vil si vi benytter både kommunikasjon som er fasit-basert (digitalt) , som for eksempel 3+3=6 og rom for tolkning (analogt) , som for eksempel bilder og kunst (Larsen m.fl., 2011:220-223)... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordeler og ulemper ved personlig og digital kommunikasjon

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 22.02.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra og informativ oppgave, til stor hjelp
 • 22.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Lite kunnskap