Fordeler og ulemper ved norsk EU-medlemskap

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Fordeler og ulemper ved norsk EU-medlemskap

Her finner du en fagartikkelen i Politikk og menneskerettigheter som tar for seg Norge sitt forhold og forpliktelser til EU, gjennom EØS-avtalen. I tillegg drøftes ulike fordeler og ulemper ved et eventuelt fullverdig norsk EU-medlemskap. I drøftingen ses det blant annet på hvilke konsekvenser medlemskapet vil ha for norsk fiskeriforvaltning, næringsliv og innflytelse.

Utdrag

Den 23 Juni 2016 markerer en historisk dag i britisk historie, men også for den europeiske union. I dag jobber det britiske kabinettet, med Theresa May i spissen, aktivt for å forlate EU ettersom 51,9% stemte for å forlate EU i en folkeavstemning, noe som var et stort nederlag for det overnasjonale EU-samarbeidet. Samtidig som Storbritannia er i ferd med å forlate EU, skal det holdes presidentvalg i Frankrike våren 2017. Marine Le Pen, med det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Front, har vokst seg til å bli en av favorittene til å vinne årets valg, noe som kan bli et kraftig nederlag for EU-samarbeidet. Le Pen har lovet å holde folkeavstemning om Frankrike sitt EU-medlemskap seks måneder etter hennes mulige innvielse. En ”Frexit” vil bli katastrofal for EU, og kan, i verste fall, resultere i slutten på det EU vi kjenner i dag, mener Nick Sitter, professor i politisk økonomi ved handelshøyskolen BI. Slutten på EU vil også få alvorlige ettervirkninger for Norge, ettersom vi har forpliktet oss til unionen gjennom EØS avtalen, som trådde i kraft fra januar 1994.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale som omhandler EFTA-landene Liechtenstein, Island og Norge, og de 28 EU-landene. Formålet med avtalen er å utvide EUs indre markedet ytterligere til å også omhandle de tre EFTA-landene. Hensikten med EØS-avtalen, sett fra norske øyne, er å sikre norske borgere trygge rammer som sikrer likebehandling for norsk næringsliv i EU-markedet. Et godt EU-forhold er essensielt for Norge, ettersom 80% av vår totale eksport går til EU, mens tilnærmet 70% av vår import kommer fra EUs medlemsland. Likevel har vi valgt å si nei til fullverdig EU-medlemskap gjennom to folkeavstemninger i 1972 og 1994. Det er derfor interessant å se på hvorfor det norske folk valgte å si nei, når norsk næringsliv avhenger i så stor grad av EUs indre marked. I denne oppgaven skal jeg redegjøre for Norges forhold til EU, samtidig som jeg skal drøfte fordeler og ulemper ved et fullverdig EU-medlemskap.

Den 25 september 1972 hadde Norge en folkeavstemning om EF-medlemskap (senere EU) hvorav 53,5% stemte nei. Debatten om EF-medlemskap har blitt stående igjen som muligens den største, og mest omfattende, politiske striden i etterkrigstiden... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordeler og ulemper ved norsk EU-medlemskap

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 20.02.2019
    Skrevet av Elev på Vg1
    Hjalp meg masse, bra skrevet!