Fordeler og ulemper med barnehage

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 6
  • 5
  • 1446
  • PDF

Fordeler og ulemper med barnehage

Oppgaven handler om fordeler og ulemper for et barn å gå i barnehage. Barnehagen er den første læringsarenaen i et langt utdanningsløp og skal bidra til trivsel og glede gjennom lek og læring. I forhold til foreldrene så skal barnehagen ha en avlastende rolle i en ellers travel hverdag. Når et barn går i en barnehage gir foreldrene fra seg litt av ansvaret for sosialiseringen til barnet, det er derfor viktig at foreldrene er klar over fordelene og ulempene med å ha barnet sitt i barnehage.

Utdrag

Barnehage er bra for de sårbare barna. Med sårbare barn menes barn som har en nevrobiologisk risiko, som for eksempel at de har et vanskelig temperament i spedbarnsalder . En norsk studie (Brandlistuen m.fl. 2015) viser at en barnehage med god kvalitet ser ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker over tid hos sårbare barn. Fysisk plass til læringsaktiviteter og relasjoner til personalet er noen av faktorene som virker inn på barna. Er det lite fysisk plass til læringsaktiviteter i en barnehage, kan barn få språkvansker og atferdsvansker som sinne og utagering. Med et godt utdannet personal i barnehagen kan de ofte hjelpe å sosialisere barna på en positiv måte, bedre enn hva foreldre hadde klart. Et barnehagetilbud med god kvalitet kan også redusere drop-out fra skolen og føre til mindre kriminalitet i tenårene for sårbare barn enn barnehager med lavere kvalitet, ifølge en amerikansk studie .

Tidsklemma til foreldrene kan ofte føre til lange dager for barn i barnehagen. Lange dager for småbarn kan fører med seg konsekvenser. Stressnivået til småbarn er forhøyet gjennom barnehagedagen, spesielt lange dager, mens stressnivået synker på dager der de er hjemme . Det å være lenge borte fra foreldrene og å være med mange voksne og mange barn kan ofte være krevende for små barn, og kan være en årsak til stressnivået. De kan oppleve situasjoner i barnehagen som er vanskelig for dem å takle alene, og derfor blir de stresset. Når barnet er borte fra foreldrene kan det også føre til at de blir mer selvstendig og uavhengig av foreldrene sine. En annen konsekvens er at barna som har tilbrakt mest tid i barnehagen i løpet av førskolealder, uavhengig av god eller dårlig kvalitet av barnehagen, generelt har atferdsvansker i skolen på et høyere nivå enn andre barn . Andre barn som ikke har gått i barnehage selv, fikk et høyere nivå av atferdsvansker om klassen deres bestod av en høy andel tidligere barnehagebarn.

Barnehager har store utfordringer med sykdom. Foreldre merker at det første året barnet deres er i barnehagen er de mye syke . Dette kan ha med dårlige rutiner i forhold til håndvask etter dobesøk eller før lunsj. I tillegg går barn... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordeler og ulemper med barnehage

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.