Forbud mot hijab i skolen - en etisk utfordring | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist All
  • Religion og etikk
  • 5
  • 3
  • 1190
  • PDF

Forbud mot hijab i skolen - en etisk utfordring | Artikkel

Her finner du en artikkel skrevet i Religion og etikk som drøfter et aktuelt tema, nemlig om hijab bør forbys på norske skoler. Oppgaven som ble gitt lyder som følger: "Drøft spørsmålet om hijab/religiøse hodeplagg bør forbys på norske skoler som en etisk utfordring der ulike verdier står mot hverandre." I artikkelen drøftes følgende aspekter som religionsfrihet, respekt, toleranse, mangfold/pluralisme, kulturelle og religiøse tradisjoner, minoriteter og integrering.

Utdrag

I dag står samfunnet overfor en rekke etiske utfordringer som følge av globalisering og innvandring. Dagens Norge er ikke det samme som før. Samfunnet vårt har blitt preget og farget av andre kulturer og andre religioner. Dette vekker følelser hos mange da det truer landets nasjonale særpreg. Det religiøse hodeplagget «hijab» er en omstridt utfordring og det debatteres stadig om at dette er noe som bør forbys på norske skoler eller ikke. Pliktetikken spør om hva som er rett og galt. Muslimske foreldre vil kunne føle det som sin plikt å få sine døtre til å bære hijab for ikke å bryte med deres religion. På den annen side vil forkjempere for et forbud føle det som sin plikt å hjelpe jentene til en enklere integrering i Norge med større frihet og likhet mellom kjønnene. Hva som er rett og galt, er vanskelig å konkludere med, da det er mange faktorer som spiller inn. I denne artikkelen skal jeg veie disse opp mot hverandre for så å konkludere med om hvorvidt hijab bør forbys i den norske skole eller ikke.

La oss starte med å se på konsekvensetikken i dette spørsmålet: Hva er målet med et forbud mot hijab på norske skoler, og hva vil resultatet bli?

De som jobber for et forbud mot hijab, mener at dette vil gi en bedre integrering av de muslimske jentene i det norske samfunnet og at det gir en økt likestilling mellom kjønnene. De har fokus på det de mener er best for jentene. Dette betyr at motivene som ligger bak, er utelukkende gode. Det vil si at vi har en positiv holdningsetikk i dette spørsmålet. Men hva vil resultatet bli av et forbud? Vil det gi en bedre integrering? Hva vil foreldre og besteforeldre til disse jentene føle om et forbud? Og hva med jentene selv? For å kunne svare på disse spørsmålene, må vi se litt mer på bakgrunn, historie og tradisjoner... Kjøp tilgang for å lese mer

Forbud mot hijab i skolen - en etisk utfordring | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.