Sammenligning av «Til Foraaret» og «Det tornede Træ»

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Norsk
 • 5
 • 4
 • 1465
 • PDF

Diktanalyse: Sammenligning av «Til Foraaret» og «Det tornede Træ»

Drøftingsartikkel som sammenligner diktene "Til Foraaret" og "Det tornede Tre" av Wergeland og Welhaven. Oppgaven diskuterer kjennetegn som knytter diktene til romantikken. Diktene er valgt fordi de har mange likhetstrekk, men er allikevel gode eksempler på forskjellene som Wergeland og Welhaven representerte.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Utdrag

I opplysningstiden ble det lagt vekt på å formidle kunnskap om samfunnet og naturen, og det var vitenskapen og fornuften som sto i sentrum. Romantikken oppsto på slutten av 1700-tallet og var en reaksjon på opplysningstidens fornuftsdyrkelse («romantikken – litteratur – Store norske leksikon», udatert). Det var det ikke lenger rasjonell kunnskap som var viktig, men følelser og fantasi. De estetiske reglene og normene fra opplysningstiden forsvant. Nå skulle kunstneren være fri og original (Jansson, Kristoffersen, Krogh, & Michelsen, 2010, s. 196). To svært kjente diktere fra romantikken er Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. De er kjent både for sin diktning, og deres mange konflikter dem i mellom. Særlig var de uenig om hvordan den nye nasjonen Norge skulle utvikle sin identitet. De var heller ikke enige om hva som var god litteratur, og de brukte enhver anledning til å rakke ned på den andre. «Til Foraaret» og «Det tornede træ» er to kjente dikt fra romantikken skrevet av Wergeland og Welhaven. De har mange likhetstrekk, men allikevel er de gode eksempler på forskjellene som Wergeland og Welhaven representerte.

«Til Foraaret» er skrevet av Henrik Wergeland og ble utgitt i Morgenbladet i 1945. Allerede i tittelen forstår vi at dette diktet er dedikert til våren, og gjennom alle strofene refereres det til... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av «Til Foraaret» og «Det tornede Træ»

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.04.2013
  En god analyse med virkemidler og tolkning.
 • 19.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  ikke verst :D likte DETTTTTEEEE