Folkemordet i Rawanda

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 1231
  • PDF

Folkemordet i Rawanda

Her finner du en analyse av folkemordet i Rwanda. FN har flere mål og et av disse er å verne menneskerettighetene. I denne analysen forsøkes det ut i fra dette å besvare spørsmålet:

Hvorfor grep de ikke inn i Rwanda?

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Lærers kommentar

God - 5+
Burde hatt mer kildehenvisning i teksten.

Elevens kommentar

Oversiktlig og bra. Fått mange gode poeng frem, og drøfter godt.Kanskje brukt flere faguttrykk i teksten.

Utdrag

I Tryggingsrådet sit det fem land. USA er eitt av dei, og i 1994 var det det landet som stemte nei. Nei, til å gripe inn i folkemordet som no pågjekk. Viss eit land i Tryggingsrådet stemmer nei, så blir resultatet av røystinga nei, likegyldig kva dei andre landa stemmer. Roméo Dallaire meinte at han trengte 5000 soldatar for å stoppe folkemordet, og trygla etter hjelp frå USA, FN og andre stater. Istaden for å få forsterkingar, vart styrken redusert, og mange soldatar vart trekt ut av landet. Dette var i frykt for dei europeiske soldatane sine liv. Fleire FN-soldatar vart drepne i Rwanda. Tryggingsrådet kan godkjenne ein humanitær intervensjon. Det vil seie at FN set inn militære styrkar for å hindre at menneskerettar til ei folkegruppe blir krenka.

For tutsiane var nok dette veldig forvirrande. Rwanda var medlem i FN, og folket hadde FN-soldatar rundt seg som skapte tryggleik, falsk tryggleik... Kjøp tilgang for å lese mer

Folkemordet i Rawanda

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.