Føydalismen | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • 5
 • 6
 • 1629
 • PDF

Føydalismen | Sammendrag

Oppgave som går i dybden om føydalismen.

Innhold

1. Begreper og avklaringer om føydalismen, side 2
2. Styrker og svakheter ved føydalismen, side 3
3. Føydalismens kultur, side 3
4. Føydalismens hierarki, side 4
5. Føydalismen i Norge/Norden, side 4
6. Den tradisjonelle landsbyen, side 5
7. Slutten på føydalismen, side 5
8. Personlige tanker rundt føydalismen, side 6

Utdrag

1. Begreper og avklaringer om føydalismen
FAKTA
 Periode: 500-1500 e.kr (Middelalderen)
 Erstattet: det romerske sentrale styresettet etter Romerrikets fall (476 e.kr)
 Avløst av: Standssamfunnet etter starten på den franske revolusjon (1789 e.kr)
Føydalisme er en beskrivelse av en samfunnsorden som ble tatt i bruk i løpet av tidlig middelalderen, men også et rettshistorisk fenomen knyttet til en historisk periode og et avgrenset geografisk område (Store Norske Leksikon 2012a). Navnet føydalisme ble først skapt på 1600-tallet, ca. 100 år etter at middelalderen ble regnet som over (500-1500. e.kr). Føydalismens sitt særtrekk var forholdet mellom lensherren og vasallen (Wikipedia 2012a). En vasall er betegnelsen på en person som har blitt tildelt et geografisk begrenset område av en person tilhørende adelen (lensherren) eller et annet høyere nivå i samfunnets hierarki. Gjenytelsen for å motta dette geografiske området, også kalt lenet, var å gi krigstjeneste, skatter og/eller andre verdier til lensherren... Kjøp tilgang for å lese mer

Føydalismen | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 26.08.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei og fin tekst. Ble brukt som en hjelp til å skrive en oppgave.