Første Verdenskrig: Bakgrunn, Schlieffenplan og Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg3
  • Historie
  • 6
  • 16
  • 4381
  • PDF

Sammendrag: Første Verdenskrig: Bakgrunn, Schlieffenplan og Norge

Svar på oppgaver om 1. verdenskrig generelt og i Norge.


1. Hva var bakgrunnen for 1. verdenskrig?
2. Valgfri del: Ta for deg et emne i tilknytning til 1.verdenskrig og lag en presentasjon av det. (valgte her å skrive om Schlieffenplanen)
3. Hva ble resultatet av krigen?


Norge og 1.verdenskrig
1. På hvilke områder fikk verdenskrigen innflytelse på Norge og nordmenns liv?
2. Hvilken utenrikspolitikk ble ført i Norge under første verdenskrig og hva var årsakene til denne politikken? Hvorfor ble Norge kalt den nøytrale allierte?

Lærers kommentar

En solid og velskrevet oppgave. Du svarer veldig bra på den første oppgaven og den valgfrie delen er også bra. På den om konsekvensene av krigen så kunne du ha vært litt mer drøftende/konkluderene.

Innhold

Oppgaver om 1. verdenskrig.

1. Hva var bakgrunnen for 1. verdenskrig?
2. Valgfri del: Ta for deg et emne i tilknytning til 1.verdenskrig og lag en presentasjon av det. (valgte her å skrive om Schlieffenplanen)
3. Hva ble resultatet av krigen?

Norge og 1.verdenskrig
1. På hvilke områder fikk verdenskrigen innflytelse på Norge og nordmenns liv?
2. Hvilken utenrikspolitikk ble ført i Norge under første verdenskrig og hva var årsakene til denne politikken? Hvorfor ble Norge kalt den nøytrale allierte?

Utdrag

1. verdenskrig
1. a og b) Hva var bakgrunnen for 1. verdenskrig?

Det Osmanske riket strakk seg på begge sidene av Bosporos og Dardanellene og kontrollerte dermed disse stedene, som er Svartehavets eneste kontakt med Middelhavet og dermed resten av havene. Russland var svært interessert i dette da deres eneste havområder var helt oppe i nord. Svartehavet er også Russlands eneste plass til krigsflåter og hovedåren for russisk transport, samt at kontroll over områder her, ville gjøre det enklere for russerne å få forsyninger via havet. Russland ville ha kontroll over disse, men dersom det ikke var mulig var den nest beste løsningen at det i alle fall var småstater som kontrollerte stredene og ikke en stormakt som det osmanske riket. Men selv om det var småmakter var det viktig at de fulgte den russiske tsarens utenrikspolitikk og ikke Østerrike-Ungarns. I Krimkrigen i 1853-1856 var det kontrollen av disse smale stredene inn til Svartehavet som var grunnen bak konflikten. Russland angrep Det Osmanske riket. Men Osmanene fikk hjelp fra Frankrike, Storbritannia og Sardinia, fordi de ønsket å beskytte handelsrutene gjennom Midtøsten til India. Russerne tapte dermed krigen og måtte godta forbud mot krigsskip i Svartehavet.

I 1877 gikk Russland igjen til krig mot det Osmanske riket, denne gangen med støtte fra Montenegro, Serbia, Romania og Bulgaria. En seier for Russland her, ville bety at de fikk masse makt over områdene på Balkan. Dette ville resten av Europa derimot ikke sitte å se på, så det ble stormakts kongress i Berlin i 1878, hvor det blant annet ble bestemt at Østerrike-Ungarn fikk styre Bosnia-Hercegovina. Dette gjorde Russerne rasende, fordi dette ville føre til at Østerrike-Ungarn fikk enda mer kontroll over Balkan uten at de kunne gjøre noe med det... Kjøp tilgang for å lese mer

Første Verdenskrig: Bakgrunn, Schlieffenplan og Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.