FN, NATO og menneskerettigheter | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • Godkjent
  • 4
  • 1161
  • PDF

FN, NATO og menneskerettigheter | Sammendrag

Sammendrag i samfunnsfag om FN, NATO og menneskerettigheter. Oppgaven svarer på seks ulike spørsmål og inneholder også en refleksjon over FN og NATOs roller i konflikter mellom land. Sammendraget egner seg godt til repetisjon før en prøve i samfunnsfag.

Oppgaven besvarer disse spørsmålene:
1. Nevn noen menneskerettigheter.
2. Hva er forskjellen på en erklæring og en konvensjon?
3. Hvilke organer i FN arbeider med menneskerettigheter?
4. Hvordan kan FN og verdenssamfunnet reagere på grove brudd mot menneskerettighetene i et land ?
5. Hvordan har kampen mot internasjonal terrorisme i flere stater gått på bekostning av viktige menneskerettigheter?
6. Hva arbeider Amnesty Internasjonal for? Hvilke virkemidler bruker denne organisasjonen?

Lærers kommentar

Utrolig bra skrevet!

Elevens kommentar

Ingenting å klage på.

Utdrag

Verdenserklæringen om menneskerettighetene ble vedtatt av FN den 10. desember 1948. Det var 48 land som stemte for, ingen som stemte mot, men åtte land avstod. Menneskerettighetene gjelder for alle verdens mennesker, men det er ikke alltid alle lever under verdige forhold. Dette kan f.eks. være pga. Naturkatastrofer eller menneskeskapte ordninger som gjør det vanskelig å realisere de grunnleggende rettighetene. I Menneskerettighetserklæringen er det nedskrevet 30 artikler, som fungerer som en rettesnor for minstekravet til et godt liv for et menneske... Kjøp tilgang for å lese mer

FN, NATO og menneskerettigheter | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.