FNs håndtering av konflikten i Rwanda

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 4
  • 1181
  • PDF

FNs håndtering av konflikten i Rwanda

Denne oppgaven handler om FN og de forente statenes håndtering av konflikten i Rwanda i 1994. Oppgaven tar utgangspunkt i filmen "Shooting Dogs" av Michael Caton-Jones, som handler om folkemordet i Rwanda. Her diskuteres FNs manglende inngripen i situasjonen. Samtidig blir konflikten satt i sammenheng med liknende konflikter nå til dags.

Utdrag

FN (de forente nasjoner) er den største internasjonale fredsorganisasjon vi har i verden. FN ble planlagt på grunnlag av 2.verdenskrig, og etablert i 1945. Målet med organisasjonen var å stoppe krig og danne en plattform for dialog. Med 192 medlemsland, 4 stormakts land og supermakten USA skulle man nesten trodd at det var umulig for FN og ikke oppnå målet sitt.

«Shooting dogs» er en film fra det forferdelige folkemordet i Rwanda. Dette folkemordet foregikk i over 100 dager fra 6.april til midten av juli i 1994. Omtrent 1 million tutsier og moderate hutuer ble myrdet på disse 100 dagene. Situasjonen kunne minne litt om statsterrorismen som foregikk under 2.verdenskrig blant jødene, bare at her var det vanlige mennesker som utførte mordene og ikke statsmakten. Med tanke på at FN ble planlagt på grunnlag av 2.verdenskrig, mener mange at det derfor er rart at medlemslandene ikke så på situasjonen i Rwanda som noe de virkelig måtte stanse.

Hutuer og tutsier er to folkegrupper som begge til sammen utgjør ca. 99 % av befolkningen i både Burundi og Rwanda. I 1994, etter lang konflikt mellom hutuer og tutsier, døde presidenten Habyarimana i en flystyrt. Da valgte ytterliggående hutupolitikere med stor politisk makt å sette planen om å utrydde tutsiene i verk. Aksjonen var veldig godt planlagt... Kjøp tilgang for å lese mer

FNs håndtering av konflikten i Rwanda

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.