Flyktningkrisen | Årsaker og løsninger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 4
  • 4
  • 1277
  • PDF

Flyktningkrisen | Årsaker og løsninger

Dette er en oppgave som handler om flyktningkrisen. Oppgaven som ble gitt var å forklare hva som menes med at vi i dag har en flyktningkrise. I tillegg ble eleven bedt om å gjøre kort rede for hvorfor vi har denne krisen, samt diskutere hva verdenssamfunnet kan gjøre for å løse den.

Lærers kommentar

Du forklarer hva flyktningkrisen går ut på på en god og grundig måte. Du tar for deg krig og konflikt som årsak på en veldig god måte, men du skriver lite om fattigdom og terrorisme som årsak. Du skriver hva terrorisme er, men ikke hvorfor dette fører til at folk drar på flukt. Oppgaven starter veldig bra, men blir svakere på slutten når du skal skrive om mulige løsninger. Da blir du veldig vag og lite presis. Og det som er synd er at du er inne på dette i oppgavens tre siste setninger!

Utdrag

Som vi ser er verdens samfunn betraktelig mye bedre nå, sammenlignet med årene før i tiden, i forhold til levestandard, levekår, økonomisk og sosial vekst, for å si det lettere, alle områder. Likevel betyr det ikke at det ikke er noen problemer i dag. Nylig, eller i løpet av de siste årene, har det pågått noe som kalles flyktningkrisen. Dette innebærer at personer emigrerer (enten er de internt fordrevne eller drar til et helt annet land) fra deres opprinnelsesland som følge av forhold som ikke gir dem noen valg annet enn å flykte. De fleste av flyktningene velger å søke asyl i Europa, ettersom det er det beste alternativet de har, siden Europa er et velstående kontinent hvor majoriteten har gode levekår. Det diskuteres jo nå at dette begynner å bli et problem, siden vi ikke har plass til alle flyktningene som kommer og at man må bruke mye ressurser for å sikre velferden til et individ, så hvordan kan man løse dette når det er snakk om mange millioner flyktninger?... Kjøp tilgang for å lese mer

Flyktningkrisen | Årsaker og løsninger

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.