Flyktninger i dagens Europa

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Flyktninger i dagens Europa

Her har du en oppgave i Politikk og menneskerettigheter som handler om flyktninger i dagens Europa. Oppgavens problemstilling er: "Hvorfor er det så mange flyktninger i Europa?". I den forbindelse redegjøres det for FN, EU, verdenserklæringen, Norge og konflikten i Ukraina og hvilken sammenheng disse har med flyktningene.

Utdrag

I dagens Europa er det mennesker som flykter, mennesker fra andre verdensdeler og mennesker i fra Europa. Kriger, konflikter og fattigdom som er i nærområdene til Europa fører til at det er stadig flere flyktninger som kommer til verdensdelen. Det er stadig flere desperate mennesker fra land i Afrika og Asia som har en drøm om å komme til Europa, men denne drømmen ender mange ganger i Middelhavet. Noe som fører til et økende tall blant flyktninger i Europa er konflikter som i Ukraina. I denne oppgaven skal jeg ta utgangspunkt i problemstillingen min «Hvorfor er det så mange flyktninger i Europa?» For at jeg skal klare å svare på denne problemstillingen skal jeg snakke litt om FN, EU, verdenserklæringen, Norge og konflikten i Ukraina.

Ifølge statistikker fra FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, kom det 714 300 asylsøkere til Europa i 2014. Dette er en økning på 47 prosent sammenlignet med 2013. Det er svært mange av flyktningene som går over grensene ulovlig. Ut i fra Frontex, EUs grensekontrollbyrå, så var det ca 280 000 uten gyldig innreisetillatelse i 2014. Mens noen kommer over grensene på ulovlig vis, så kommer de fleste asylsøkerne til Europa med midlertidig gyldig innreisetillatelse, men de drar ikke ut igjen av landet når visumet har gått ut. Dermed er det noen av flyktningene som går under dekning og overlever på å tigge, mens andre søker asyl. (Flyktninghjelpen, 2015, s. 114)

EU har et strategisk rammeverk for menneskerettighet og demokrati, som utgjør hele EUs politikk. Den europeiske union har en felles målsetting om å få til en verden som bygger på grunnlaget om respekt for menneskerettigheter, demokrati og rettsstaten. Rundt om i hele verden vil kvinner og menn leve sine liv i frihet, med verdighet og i trygghet i et åpent og demokratisk samfunn. Men på grunn av ulike kulturelle forskjeller er det vanskelig å oppnå respekterte menneskerettigheter og demokrati. Disse utfordringene er EU klar over, men de er best på at de skal styrke innsatsen for at menneskerettighetene blir en realitet for alle. EU vil fortsette å kjempe for frihet, demokrati og menneskerettigheter over hele verden. ( Den europeiske unions delegasjon, 2012, s. 1)... Kjøp tilgang for å lese mer

Flyktninger i dagens Europa

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.