Forsøk 5.4 Fire løsninger, men hvilken er hvilken? | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 3
  • 628
  • PDF

Forsøk 5.4 Fire løsninger, men hvilken er hvilken? | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 5.4 Fire løsninger, men hvilken er hvilken?, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". Hensikten med forsøket er å påvise ukjente stoffer ved hjelp av en løselighetstabell, og tar derfor opp temaet fellingsreaksjoner.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Vi har løsningene BaCl2(aq), CuSO4(aq), NaCl(aq) og Na2SO4(aq). De er vilkårlig merket med bokstavene A, B, C og D. Finn ut hvilken løsning som har hvilken bokstav.

Innhold

Hensikt og problemstilling
Teori
Hypotese
Utstyrsliste
Metode
Observasjoner/resultater
Konklusjon
Referanser

Utdrag

Hensikt og problemstilling:
De fire løsningene BaCl2 (aq), CuSO4 (aq), NaCl (aq) og Na2SO4 (aq) ble vilkårlig merket med bokstavene A, B, C og D. Hensikten med forsøket var å ved hjelp av en løselighetstabell, finne ut av hvilke stoff som var merket med hvilke bokstaver.

Teori:
Ved hjelp av en løselighetstabell samt egen kjemierfaring vil det være mulig å identifisere de ulike løsningene. Enkelte løsninger kan skille seg ut ved f. eks utseende eller lukt. Det vil også være mulig å danne fellingsreaksjoner for å gjenkjenne kombinasjonen av løsninger. En fellingsreaksjon vil si at to løsninger blandes sammen og gir et tungt løselig eller uløselig salt som bunnfall.

Hypotese:
Det er mulig å identifisere løsningene BaCl2 (aq), CuSO4 (aq), NaCl (aq) og Na2SO4 (aq) ved å bruke... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 5.4 Fire løsninger, men hvilken er hvilken? | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.