Geografi Feltrapport fra Sognsvann om Istiden

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 6
  • 6
  • 1746
  • PDF

Geografi Feltrapport fra Sognsvann om Istiden

Feltrapport i Geografi fra ekskursjon til Sognsvann i Oslo med fokus på landformer dannet av isbre. Denne rapporten forklarer hvordan disse landformene har blitt til og hvordan de har blitt formet, samt gir en konklusjon om hvordan isen lå i området.

Lærers kommentar

Veldig bra!

Elevens kommentar

Gode og detaljerte forklaringer som bidrar til økt forståelse. Vet ikke om noe som kan gjøres bedre.

Innhold

Rundsva
Skuringsstriper
Randmorene
Gammel havbunn
Flyttblokk
Kjemisk forvitring (ekstra oppgave)
Konklusjon
Litteraturliste

Utdrag

Hensikt: Å finne spor etter isen som lå over området og bruke observasjonene til å beskrive hvordan isen lå i området.
Utstyrsliste: Kart, kompass og kamera

Rundsva
Denne landformen ser ut som et avlangt berg med en litt annerledes form. Man kan se to forskjellige sider av landformen som ligger ved vannkanten. Til høyre på bildet er bergsiden glatt og avrundet, mens til venstre kan vi se at berget er bratt og ujevnt
. Man kan også se små tegn til skuringsstriper som har blitt forvitret... Kjøp tilgang for å lese mer

Geografi Feltrapport fra Sognsvann om Istiden

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 07.05.2014
    Kom godt med til oppgaven min! Tusen takk!