Feltarbeid i marint miljø | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 6
  • 27
  • 6332
  • PDF

Feltarbeid i marint miljø | Rapport

Oppgaven er på totalt 27 sider, og er en rapport fra et feltarbeid i Drøbak. Den inneholder et forarbeide med beskrivelse av aktuelle abiotiske faktorer i Oslofjorden, hvilke arter vi kan forvente å finne og en sammenligning av abiotiske og biotiske faktorer.

Etterarbeidet består av en klassifisering av et bredt utvalg av arter, samt en grundigere beskrivelse av to av artene på henholdsvis hard- og bløtbunn.

Lærers kommentar

En svært godt skrevet rapport. Du besvarer alle deler av oppgaven og klarer særlig godt å drøfte sammenhenger mellom biotiske og abiotiske faktorer. Bra!

Elevens kommentar

Ingenting å utsette

Innhold

Feltarbeid i marint miljø- Oslofjorden
1. Teori
1.1 Kjemiske forhold
1.2 Vanntemperatur
1.3 Lystilførsel
1.4 Vannstand
2. Hvilke arter kan vi forvente å finne
2.1 Afotisk sone
2.1.1 Hardbunn
2.1.2 Bløtbunn
2.1.3 Dyreplankton
2.1.4 Fiskene
2.2 Fotisk sone
2.2.1 Planteplankton
2.3 Abiotiske og biotiske faktorer
3. Hvilke arter fant vi?
3.1 Bløtbunn
3.2 Hardbunn
3.3 Dyre- og planteplankton
3.3.1 Dyreplankton
3.3.2 Planteplankton
4. Presentasjon av to arter
4.1 Slimål
4.2 Drøbakkråkebolle
5. Oppsummering, konklusjon
6. Kilder
6.1 Kilder
6.2 Figurer
7. Vedlegg
7.1 Vedlegg figurer

Utdrag

På jorda omgis vi av mange ulike naturtyper, såkalte biotoper. Vi har barskog, løvskog, myrer, innsjøer, elver, vidder osv. Vi ser åpenbare forskjeller i disse biotopene, og dyre-og plantelivet varierer mye. Læren om livet i havet kalles marinbiologi, og det er denne delen av biologien vi skal undersøke under denne ekskursjonen. Målet med turen var å lære mer om abiotiske faktorer, hvordan samspillet mellom arter, og biotiske og abiotiske faktorer fungerer, og få økt artskunnskap. Vi skal forstå og utforske forskjellen på hardbunn og bløtbunn, og hvilke forskjeller det er på artene som lever der... Kjøp tilgang for å lese mer

Feltarbeid i marint miljø | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.