Fellingstitrering: bestemmelse av kloridkonsentrasjonen i Bris | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 7
  • 1799
  • PDF

Fellingstitrering: bestemmelse av kloridkonsentrasjonen i Bris | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Fellingstitrering: bestemmelse av kloridkonsentrasjonen i Bris, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å utføre en fellingstitrering for å bestemme kloridinnholdet i en flaske mineralvann, Bris. I forsøket blir sølvnitrat brukt til å titrere med, og her kan du lære mer om fellingstitreringer. Rapporten inneholder relevante beregninger og reaksjonsligninger, og beskriver hvordan man kommer frem til masseprosenten av NaCl i en flaske med Bris. I tillegg finner du illustrasjoner fra forsøket.
Rapporten kan brukes som eksempel på hvordan en kjemirapport kan oppbygges og struktureres. I rapporten finner du viktige elementer og overskrifter som gjerne må komme med i en god kjemirapport.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 4.8 Fellingstitrering: bestemmelse av kloridkonsentrasjonen i Bris, fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. Denne rapporten svarer på problemstillingen i dette forsøket.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Titrering er en metode som kan brukes til bestemmelse av innholdet av en kjemisk forbindelse i en prøve. Til titreringen blir det brukt en standardløsning, som er den kjemiske substansen som tilsettes til prøveløsningen, som er substansen som vi vil finne konsentrasjonen til. En indikator tilsettes til prøveløsningen slik at det er mulig å registrere det nøyaktige punktet hvor det oppstår en endring i prøven. Det finnes hovedsakelig 4 forskjellige typer titreringer: syre-base-titrering, redokstitrering, fellingstitrering og komplekstitrering. I dette forsøket blir det utført en fellingstitrering.
Et klassisk eksempel på fellingstitrering er Mohrs titrering. I denne titreringen brukes AgNO3(aq) som standardløsning til å finne konsentrasjonen av halogenioner, som f.eks. kloridioner (Cl—). Dermed dannes uløselig sølvklorid (AgCl(s)). Her blir Mohrs titrering utført for å finne konsentrasjonen av Cl—-ioner i prøveløsning med Bris, og relevante reaksjoner og reaksjonsligninger blir gjennomgått i diskusjonsavsnittet. Til titreringen blir...

...

1) Først brukte vi en gradert plastsprøyte til å overføre 2,0 mL Bris til et 30 mL plastbeger. Deretter tilsatte vi noen dråper med K2CrO4(aq) og noterte fargen på oppløsningen (se resultatavsnittet). Vi brukte kniven til å stikke et hull midt på lokket og satt det på plastbegeret.
2) Vi fylte den andre graderte plastsprøyten med 2,0 mL AgNO3(aq) og plasserte sprøyten ned i hullet på lokket, slik at sprøyten kunne stå urørt.
3) Så titrerte vi med AgNO3(aq) frem til vi fikk fargeomslag til en varig rød farge.

...

Én naturlig forklaring er at resultatet er beregnet på grunnlag av fellingstitreringer. Ved en slik form for undersøkelsesmetode er det umulig å unngå en viss unøyaktighet i målingene. I titreringen vurderer vi bl.a. fargeendringen ved omslagspunktet på øyemål. Dermed er det fort gjort å tilsette litt for mye standardløsning AgNO3(aq) ned i prøveløsningen, før man stopper og vurderer at omslagspunktet er nådd. Ved en slik feilkilde overestimeres mengden av Cl—-ioner, fordi denne... Kjøp tilgang for å lese mer

Fellingstitrering: bestemmelse av kloridkonsentrasjonen i Bris | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.