Fasit kapittel 3 | Økonomistyring: for programfaget Næringslivsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • Ingen karakter gitt
  • Excel2003

Oppgaver fra læreboka: Fasit kapittel 3 | Økonomistyring: for programfaget Næringslivsøkonomi

Svar på oppgave 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 og 3.17 i Økonomistyring. Svarene presenteres i et Excel-regneark i ulike faneblader for best mulig oversikt.

Innhold

Balanse pr. 1.1.2008
Balanse pr. 10.5.2008
Konti
Første bud
Reidars Graveservice
Advokat Siri Strøm
Skomaker Per Ahlsen
Kari Anne Holme
Annlaugs Mote AS
Lesja Landbruksservice AS
Anne Bergheims drosje
Avskrivinger
Thomas berg

Utdrag

d) Kontrollsummeringen viser at vi totalt sett har ført like store beløp til debet som til kredit.
e) Resultatet er et overskudd på kr. 16 085.
f) Bedriften har hatt et overskudd på 16 085 i perioden. I samme periode har eier tatt ut kr. 8000 i privatuttak. Det innbærer at egenkapitalen har økt i perioden, fra kr. 44 400 til kr. 42 485. Dette er positivt for driften av virksomheten.

---

c) Privatuttaket er såpass stort at overskuddet som blir igjen i bedriften blir svært lavt (3,4% av investert kapital i virksomheten). For å sikre bedriften framover bør egenkapitalen bygges opp.
Bedriften har imidlertid en høy egenkapitalprosent (ca 55%)... Kjøp tilgang for å lese mer

Fasit kapittel 3 | Økonomistyring: for programfaget Næringslivsøkonomi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 03.09.2014
    Skrevet av Elev på Vg3
    god oversikt, hjalp som fasit