Familiestruktur og sosiale problemer blant barn og unge | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 7
  • 2088
  • PDF

Familiestruktur og sosiale problemer blant barn og unge | Artikkel

Det her er en fagartikkel som drøfter hvordan endringer i familiestrukturen kan føre til sosiale problemer blant barn og unge. Artikkelen tar utgangspunkt i en hypotese som handler om hvordan endringer i familiestrukturen de siste 20-30 årene har medført en økning av sosiale problemer blant barn og ungdom. For å drøfte hypotesen redegjøres det for relevante endringer, som for eksempel samlivsbrudd og alkoholforbruk, og dernest hvordan forandringene har påvirket de pårørende.

Innhold

Innledning
Teoridel
Drøftedel
Avslutning
Kilder

Utdrag

Endring i Familiestrukturen kan føre til sosiale problemer blant barn og unge

Oppvekstmiljøet i familiene endrer seg stadig. Oppvekstmiljø defineres som summen av de materielle, psykiske og sosiale forholdene som påvirker barn og unges oppvekst. For at barn og unge skal oppleve et godt oppvekstmiljø må Maslows behovspyramide bli tilfredsstilt. (Grønlie, A m.fl. Sosialkunnskap)

Familiestrukturen har mye å si for oppvekstmiljøet, og dersom familiestrukturen endrer seg, endrer også oppvekstmiljøet seg. Det har blitt utbredt ulike typer familier, som enslige foreldre, samlivsbrudd og homofilt ekteskap. Alkoholforbruket har også steget i løpet av de siste 20 årene blant voksne, som kan ha en påvirkning på familien. (Sandvik, S, Halsør, M, Gaganis, T, S, L 2014) (Grønlie, A m.fl. Sosialkunnskap)

Hypotesen min er om endringer i familiestrukturen de siste 20-30 årene har ført til flere sosiale problemer blant barn og ungdom. For å klare å svare på hypotesen best mulig må man se nærmere på endringene i familiestrukturen og hvordan endringene har påvirket de pårørende. (Spilde, I, 2012)

Teoridel:
Sinnets helse kom ut med en artikkel «Stress- og traumerelaterte lidelser hos barn og unge» som tar opp aktuelle situasjoner som mange barn og unge blir utsatt for. Situasjoner som skjer rundt og i familien som for eksempel tapsopplevelser og sorg, flytting, skilsmisse, mobbing, overgrep og foreldrekonflikter er eksempler som har påvirkning på barn og unges psykiske helse. Endring i familiestrukturen kan altså føre til at barn og unges psykiske helse blir påvirket. (Sinnets Helse, 2003)

Den typiske familiestrukturen før i tiden var den gamle storfamilien, men denne endret seg gradvis med industrialiseringen. I en storfamilie bodde det flere generasjoner og man hadde ofte mange barn. Etter hvert som industrialiseringen forsvart kom det andre familieformer slik som kjernefamilie. Kjernefamilien består av mor og far, som er samboere og har et felles barn. Kjernefamilie er den dominerende familieformen i dagens samfunn og er den formen som er mest utbredt. (Grønlie, A m.fl. Sosialkunnskap)

Familiestrukturen har gjennomgått store endringer siden 1830 og frem til i dag. Gjennomføring av skilsmisser blir stadig normalisert i dagens samfunn og som oftest blir barn og unge involvert i dette. En skilsmisse kan påføre barn og unge negative opplevelser i oppveksten. Ikke bare er skilsmisse vanlig men også samlivsformer som alenemødre/fedre og homofilt ekteskap har også blitt mer utbredt i dagens samfunn. (Statistisk sentralbyrå, 2009)

I 2009 ble homofilt ekteskap tillatt i Norge. Det ble også tillatt at de kunne adoptere barn. Dette har ført til at stadig flere barn vokser opp med homofile foreldre. Enten at den ene forelderen har brutt med partneren sin for så å finne en partner som er av samme kjønn, eller at barn blir født og/eller adoptert inn i familien. I følge artikkelen «homofile familier» blir det sagt at den norske befolkning har et mer positivt forhold til homofili, men det er fortsatt tabubelagt. (Bråten, B, 2004) (Ladegaard, I, 2012)

Det er mye som påvirker endringen av familiestrukturen og oppvekstmiljøet. Alkohol er en av faktorene som kan påvirke endringen i oppvekstmiljøet samt familiestrukturen for barn og unge. Inntaket av alkohol blant voksne mennesker, deriblant foreldre har økt. I følge folkehelseinstituttet har alkoholbruket steget 40% de siste 20 årene. Rusforskningen de siste årene viser en stor forskjell mellom generasjonene. Det viser seg at de yngre drikker mindre, mens de eldre drikker mere... Kjøp tilgang for å lese mer

Familiestruktur og sosiale problemer blant barn og unge | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.