Familierett | Fordeling av verdier

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 6
  • 6
  • 1287
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Familierett | Fordeling av verdier

Besvarelse på oppgave med en case i familierett om Jorunn og Ole Mørk. Oppgaven går ut på å løse en sak med skjevdeling av verdier og hvorvidt et ektepar har lov til dette.

Innhold

Rådighetsdeler
Jorunns rådighetsdel, jfr. El. §31
Oles rådighetsdel, jfr. El. §31

Deling
Jorunns delingsgrunnlag, jfr. §58
Oles delingsgrunnlag, jfr. §58
Jorunns delingsgrunnlag, jfr. §58
Oles delingsgrunnlag, jfr. §58

Konklusjon
Jorunns delingsgrunnlag:
Oles delingsgrunnlag:

Utdrag

Partene i denne saken er Jorunn og Ole Mørk. De har vært gift i 15 år og skal nå skilles. Jeg går ut ifra at ekteparet har felleseie, med et unntak.
Partene krever å skjevdele så mye av verdiene som mulig.
Rettsspørsmålet er om Jorunn og Ole har rett til skjevdeling og hvordan verdiene skal fordeles.
Rettslig grunnlag er ekteskapsloven.

Ektefellene har i utgangspunktet avtalefrihet jfr. El. §65. Men ettersom partene ikke klarer å fordelene verdiene på egen hånd, må jeg fordele verdiene etter lovens regler. Jeg skal først ta for meg hva hver part har rådighet over, hvordan verdiene kan bli fordelt og til slutt en endelig konklusjon.

Rådighetsdeler

En ektefelle kan ha eneeie på en gjenstand, jfr. El. §31, 1.ledd. Dette gjelder verdier som... Kjøp tilgang for å lese mer

Familierett | Fordeling av verdier

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.