Familierett | Caserapport i rettslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 1
  • 5
  • 3
  • 1033
  • PDF

Familierett | Caserapport i rettslære

Dette er en caserapport i faget Rettslære 1 som handler om familierett.
Den aktuelle casen handler om Lars og Marte, som har to barn, og skal skilles.

I caserapporten blir det drøftet for aktuelle løsninger for foreldreansvar, fast bosted og samværsrett for personene i casen. Caserapporten inneholder bra bruk av rettsregler og konklusjoner underveis i oppgaven.

Lærers kommentar

+ God bruk av rettsregler i oppgave a. + God innledning i oppgave b. + Veldig bra at du starter med § 36 og en diskusjon om delt bosted. Fint at du konkluderer underveis. + Du har med mange relevante momenter i drøftelsen din om bosted. Fint at du trekker frem barnets beste (§ 48) og barnets medbestemmelsesrett. Bra at du underbygger argumentasjonen din med rettspraksis. Du drøfter også godt farens situasjon. - Noe forbedring på det metodiske. Når du er ferdig med diskusjonen om delt bosted, må du tydeliggjøre hva neste spørsmål handler om. Få bedre frem at den videre diskusjon blir spørsmål om barna skal bo fast hos Lars eller Marte. Konkluder gjerne underveis (som du så fint gjorde etter delt bosted)

Innhold

a) Gjør rede for hvem som har og har hatt foreldreansvar for Jonas og Maria.
b) Gjør rede for aktuelle løsninger for foreldreansvar, fast bosted og samværsrett i et tilfelle som dette. Velg og begrunn den løsningen du mener er best i samsvar med gjeldende rett.

Utdrag

Lars og Maria er begge enige om at de ikke ønsket at barna skal få delt fast bosted. Retten kan allikevel avgjøre at barnet skal bo fast hos begge dersom det foreligger særlige grunner, jf. § 36. En av de særlige grunnene er at barnas skolevei og kontakt med jevnaldrende og slektninger ikke blir påvirket av delingen. Moren nevner at hun har et ønske om å flytte inn med sin nye kjæreste, 3 mil unna. Dette er for langt unna til å ikke påvirke disse faktorene. Derfor er det uaktuelt med delt fast bosted.

Lars ble tiltalt for underslag, og kan derfor ses på som mindre godt selskap for ungene. Han er arbeidsløs som kan gi et mindre stabilt hjem til ungene. Men Lars ble frikjent fra tiltalene og det vil derfor ikke legger stor vekt på dette. Det nevnes også at Lars har gode muligheter for å få en ny jobb, som kan gi ungene et stabilt hjem.

Moren har lyst til å selge leiligheten sin og flytte inn med sin nye kjæreste, 3 mil unna. Hvis moren gjennomfører dette, vil det være et stort miljøskifte for barna. De vil måtte bytte skole og få nye venner. Dette vil ikke være til noen fordel for barna, og er heller ikke til... Kjøp tilgang for å lese mer

Familierett | Caserapport i rettslære

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.