Familierett | Rettslære 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1754
 • PDF

Familierett | Rettslære 1

Alt du trenger og vite om familierett, pluss godt besvarte oppgaver.

1. Forklare begreper
a) Ekteskap
b) Felleseie og særeie.
c) Eneeie og sameie
d) Likedeling og skjevdeling
e) Rettsevne og rettslig handleevne

2. Materielle og formelle vilkår
- Materielle vilkår viser til dette:
- Formelle vilkår

PRAKTISK DEL
Oppgave 1 (a-b)
Oppgave 2
Oppgave 3

Utdrag

1. Forklare begreper
a) Ekteskap
Ekteskap er da to personer er gift, altså binder seg. Jfr. ekteskapsloven § 1 kan det være en kvinne og en mann, to menn, eller to damer som kan inngå ekteskap. Disse personene lever sammen etter reglene i ekteskapsloven.

b) Felleseie og særeie.
Hvis ikke partnerne eller ektefellene avtaler noe, blir det automatisk felleseie. Det vil si at begge sine verdier skal deles likt når ekteskapet blir oppløst (deles likt etter gjeld), jfr. § 58. Særeie er ting som den ene av ektefellene eier, og skal være unntatt fra deling jf. §42. Dette må man avtale, ved og opprette en ektepakt. Reglene for ektepakt opprettelse finner man i § 54. I ekteskapsloven kapitel 14. § 73, § 74 og § 75 finner man særlige regler for eiendeler som er særeie.

c) Eneeie og sameie
Eneeie vil si at en part eier noe alene. Det man erverver under et samboerskap, eller har med seg inn i et samboerskap blir han/hun sitt eneeie. Et eksempel på det kan for eksempel være at en har opprettet et aksjefond eller bankkonto av egne midler, eller det man mottar ...

---

PRAKTISK DEL
Oppgave 1.
a) Oppgaven går ut på og drøfte om Sigrid som 17 åring kan kjøpe seg en sykkel for sine egne tjente penger.

Partene er foreldrene til Sigrid, og foretningen (sykkelbua AS) hun kjøpte sykkelen av. Rettsspørsmål: Kan foreldrene til Sigrid kreve kjøpet omgjort
Aktuelle rettsregler er Vergemålsloven av 1927, siden hun er mindreårig jf. §1.
Påstander: Foreldrene til Sigrid krever sykkelen tilbake, de mener Sigrid er mindreårig. Foretningen er ikke enig, og nekter dette.
Sigrid er mindreårig jf. Vergemålsloven § 1, hun er 17, og har dermed ikke fylt 18 år. Hovedregelen om mindreåringens rettslige handleevne er i vergemålsloven § 2. I denne regelen står det at mindreårige ikke har noen disposisjonsevne. Dvs. Foreldrene til Sigrid, må... Kjøp tilgang for å lese mer

Familierett | Rettslære 1

[21]
Brukernes anmeldelser
 • 13.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette hjalp meg veldig på eksamen! Tusen takk! :D Til personen som skrev dette: JEG ELSKER DEG!! :3
 • 30.08.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hadde foredrag, og fikk bra karakter på denne. Denne personen som har skrevet det her, kan mye!
 • 15.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kjempebra! God hjelp til eksamen
 • 29.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra hjalp mye