Faktaspørsmål kap. 1 - 8 | Terra Mater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geofag 1
 • Ingen karakter gitt
 • 20
 • 8675
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Faktaspørsmål kap. 1 - 8 | Terra Mater

Oppgaven inneholder svar til faktaspørsmålene til kapittel 1 - 8 i Læreboken i Geofag 1, Terra Mater.

Oppgavene hører til hele boken og omhandler blant annet geologi, jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier, meteorologi, ekstremvær, hydrologi, isbreer og skred.

Innhold

Kap. 1 Jorda
Kap. 2 Geologi
Kap. 3 Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier
Kap. 4 Meteorologi
Kap. 5 Ekstremvær
Kap. 6 Hydrologi
Kap. 7 Isbreer - prosesser og landformer
Kap. 8 Skred

Utdrag

1. Geofag handler om grunnleggende elementer som bergrunn, løsmasser, luft og vann. Naturressurser som spiller en stor samfunnsmessig og økonomisk rolle, lokalt og globalt.
2. Den naturvitenskapelige metode er i geofag det å danne grunnlag for nye teorier ved hjelp av observasjoner og datainnsamling i naturen eller i laboratoriet. Teorier utvikles gjennom en serie av trinn som systematisk analyserer problemet som skal løses. Med dette innebærer utvikling av hypoteser, hypotesetesting og bekreftelser av hypoteser.
3. En planet er terrestrisk(jordlik) når den består av et fast materiale... Kjøp tilgang for å lese mer

Faktaspørsmål kap. 1 - 8 | Terra Mater

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 04.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra! Dette hjelper meg veldig når jeg skal øve til prøve.