Fakta om råolje, naturgass, drivhuseffekt og vindkraft

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Naturfag
  • 6
  • 18
  • 4404
  • PDF

Fakta om råolje, naturgass, drivhuseffekt og vindkraft

Oppgave om råolje, naturgass, drivhuseffekt og vindkraft. Oppgaven fokuserer på miljøet og bærekraftige energikilder.

Den første delen av oppgaven handler om råolje og naturgass, og hvordan disse dannes i naturen og anvendes.

Den andre delen handler om vindkraft og redegjør for hva vindkraft er.

I tillegg forklares begrepet drivhuseffekt og hvordan hvert enkelt menneske kan hindre økt drivhuseffekt.

Innhold

Forord
Olje og naturgass
- Dannelse
- Kildebergarter
- Anvendelse
- Status i dag
Drivhuseffekten
- Drivhusgasser
- Konsekvenser av drivhuseffekten
- Hvordan stoppe drivhuseffekten?
Vindkraft
- Hva er vind?
- Historie
- Vindturbinene
- Teknologi
- Utnyttelsen av vindkraften
- Fordeler og ulemper med vindkraft
- Offshore vindkraft
- Utvikling i fremtiden
Avslutning
Kildehenvisning

Utdrag

Dannelsen av råoljen og naturgassen som vi i Norge tar opp gjennom oljeplattformer langs norskekysten begynte for 150 millioner år siden. De tilfeldighetene som skjedde under havoverflaten her la grunnlaget for det norske olje-eventyret... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om råolje, naturgass, drivhuseffekt og vindkraft

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fakta om råolje, naturgass, drivhuseffekt og vindkraft, har også lastet ned