Fakta om Malawi og samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Samfunnsøkonomi 1
  • 5
  • 4
  • 1130
  • PDF

Fakta om Malawi og samfunnsøkonomi

Fakta om Malawi - fra kolonimakten og frem til i dag. Oppgaven tar for seg blant annet økonomien i Malawi, slik som BNP, eksport og import, og inneholder i tillegg en artikkel om de varierende klimaendringene i Malawi.

Lærers kommentar

Bra oppgave med mye informativt stoff, men du kunne kanskje skrevet litt mer om de forskjellige undertemaene.

Utdrag

Malawi ligger sør- øst i Afrika, og grenser til Zambia, Tanzania og Mosambik. Det er et av Afrikas minste land, og et av verdens fattigste. I landet bor det i overkant av 16 millioner mennesker, og det er et av Afrikas tettest befolkede land. Malawi var tidligere, som mange andre land i Afrika, en britisk koloni, men ble selvstendig i 1964. Malawi er også et av Afrikas minst økonomiske utviklede land.

Før Kolonimakten, frem til i dag
I 1981 ble Malawi gjort om til britisk protektorat, noe som vil si at en svakere stat blir ”beskyttet” og lagt under en sterkere stat. I 1905 kom det som i dag er Malawi under britisk kontroll. Selvstendighetskampen begynte for alvor i 1944, hvor Malawis innbyggere i årene fremover kjempet for jordreform, stemmerett og selvstyre. Malawi fikk selvstyre i 1963 og selvstendighet 6. juli året etter, da ble Hastings Kamazu Banda deres statsminister. Malawi var i perioden 1964-93 en ettpartistat under en politisk konservativ ledelse. Diktatoren Hastings Banda beholdt makten i 30 år, fram til det første flertallsvalget i mai 1994. I dag har Malawi et kvinnelig statsoverhode, Joyce Banda, som har vært president siden i landet siden april 2012. Hun var grunnleggeren av folkets parti i Malawi, i 2011... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om Malawi og samfunnsøkonomi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.