Fakta om kriminalitet og straffetiltak

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Fakta om kriminalitet og straffetiltak

Oppgaven inneholder en definisjon av begrepet kriminalitet og forteller hva kriminalitet er. I tillegg nevnes flere straffetiltak som brukes for å forhindre kriminalitet.

Lærers kommentar

Du forklarer de innledende begrepene også fint, men savner at du bruker tall i denne delen.

Selve diskusjonen inneholder også mange gode momenter, men savner at du fokuserer noe mer på vanekriminalitet, dvs. de tyngste gutta. Blir noe mer rettet mot kriminalitet generelt.

I en slik vinkling bør renovasjonseffekt legges større vekt på, men med gode tiltak under soning.

Resten må vinkles mer mot tiltak for å hindre tilbakefall for andre innsatte.

Elevens kommentar

Fortell om renovasjonseffekten og vis statistikk.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg drøfte påstanden om straffetiltak kan føre til mindre kriminalitet i det norske samfunn. Jeg vil se på ulike tiltak som kan hjelpe til å forhindre tradisjonell kriminalitet som ran, drap og vold. I oppgaven vil jeg også fokusere på hvorfor mennesker begår denne typen kriminalitet.

Men aller først er det viktig med en definisjon av begrepet kriminalitet: Kriminalitet er handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivningen. Kriminalitet er brudd på lovene i samfunnet. Lovene er bestemt av Stortinget. Rammene for sanksjonene som er utfallet av brudd på disse reglene bestemmes også av Stortinget, men rettspraksis og teori er også avgjørende for straffeutmålingen. Påtalemyndigheten henlegger straffesaker, tar ut siktelser og tiltaler. Domstolene, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett er den dømmende makt. Domstolene er dermed den instansen som i størst grad påvirker hvilken konsekvenser den kriminelle skal få ut ifra lovbruddet som har blitt begått.

Det finnes to hovedtyper kriminalitet. Vi har tradisjonell kriminalitet og moderne kriminalitet. Moderne kriminalitet er for eksempel økonomisk kriminalitet, datakriminalitet og miljøkriminalitet. Innenfor tradisjonell kriminalitet finnes det flere kategorier, blant annet tyveri, drap og skadeverk. Grunnen til at vi sier det er tradisjonell kriminalitet er fordi dette er... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om kriminalitet og straffetiltak

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 14.12.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    God oppgave, men enig med lærers kommentar, derfor riktig grunnlag for 5.