Fakta om dans

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Kroppsøving
  • 5
  • 7
  • 1570
  • PDF

Fakta om dans

En fagtekst om dans som aktivitet. Inneholder beskrivelse, historie, utbredelse, dans i nærmiljøet (Trondheim), helse- og treningsteori, skader, bilder og kilder.

Lærers kommentar

Fin og omfattende oppgave.

Elevens kommentar

Bra tekst, men litt lite konkret.

Innhold

Innledning
Beskrivelse
Historie
Utbredelse
Nærmiljø
Helse- og treningsteori
Kilder

Utdrag

Begrunnelse
Sammen med x, x, x og x hadde jeg elevinstruksjon i gymmen. Vi valgte å ha dans siden alle i gruppa hadde drevet med dette, enten i korte eller lengre perioder. Vi følte også at dette var en aktivitet som vi hadde kapasitet til å undervise i samt at det er noe vi synes er gøy, god trening og mulig for alle.

Beskrivelse
Dans er både en sport, en kunstform og en sosial begivenhet. Det finnes utallige forskjellige former, men felles for alle er at man beveger kroppen, vanligvis til musikk. De fleste anser dans som en fritidsaktivitet, selskapelighet, en sosial møteplass eller sport... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om dans

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.