Fakta om Berlinmuren

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 1241
  • PDF

Sammendrag: Fakta om Berlinmuren

Manus til en presentasjon om Berlin-muren og Berlinmurens fall. Besvarelsen tar for seg hvorfor Berlinmuren ble satt opp, muren i dag og personer som forsøkte å flykte over Berlinmuren fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland.

Elevens kommentar

Noe lettskrevet språk.

Utdrag

Den kalde krigen begynte i 1945, rett etter 2. verdenskrig. USA og Sovjetunionen var store fiender og mange fryktet at det ville bli atomkrig. På Jaltakonferansen ble det bestemt av Tyskland skulle deles mellom Frankrike, USA, Sovjetunionen og Storbritannia.

Når Sovjetunionen gjorde sin del kommunistisk slo de andre sammen delene sine som en protest. Dermed var det dannet Øst-Tyskland, eid av Sovjetunionen og Vest-Tyskland, eid av USA, Storbritannia og Frankrike. Det samme skjedde med Berlin.

For å hindre at mennesker krysset grensene ble det dannet et jernteppe tvers over Europa med grensevakter, piggtråd og minefelt. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om Berlinmuren

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.