Fakta om arbeid og sysselsetting

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 7
  • 3581
  • PDF

Fakta om arbeid og sysselsetting

Oppgaven tar for seg arbeid og sysselsetting. Oppgaven kommer blant annet inn på årsaker til at sysselsettingen kan være lav eller høy, og flere andre sentrale temaer innenfor arbeid og sysselsetting.

Oppgaven er svært grundig og informativ.

Lærers kommentar

Godt strukturert, oversiktlig og informativ oppgave.

Utdrag

Norge har høyest sysselsetting i Europa. En viktig årsak er at vi har betydelig flere kvinner i arbeid enn det andre land har. Kvinnebevegelsen var det som startet denne gode trenden. Menn er omtrent like aktive på yrkesfronten nå som de var før i tiden. De gode velferdsordningene vi har etablert i Norge gjør at det er mye enklere å balansere jobb og privatliv. Vi har f. eks barnehager og romslige omsorgsordninger. I tillegg til kvinner har vi også mange unge og eldre i arbeid... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om arbeid og sysselsetting

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.