Fagartikkel | Titanic

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 4
  • 8
  • 2061
  • PDF

Fagartikkel | Titanic

Oppgaven er om Titanic og har problemstillingen: Hvordan kunne tallet på overlevende vært høyere etter forliset til RMS Titanic?

Artikkelen begynner med en nærmere introduksjon om Titanic. I hoveddelen blir selve temaet utdypt etterfulgt av en vurdering av de to viktigste kildene. Artikkelen blir avsluttet med en konklusjon på problemstillingen.

Lærers kommentar

Bra problemstilling og innledning, god kildevurdering, gode teorier, og grei konklusjon.

Elevens kommentar

Interessant problemstilling og teorier, men manglet noen referanser til kilder gjennom oppgaven.

Innhold

Innholdsfortegnelse 2
Introduksjon 2
Faktadel 3
Kildevurdering 4
Analysering 5
Konklusjon 6
Litteraturliste 7
Illustrasjonsliste 8

Utdrag

Introduksjon

I denne fagskrivingen innenfor historiefaget skal jeg utdype meg om det britiske passasjerskipet Titanic som forliste på sin jomfrutur mellom Southampton i England og New York i USA 14. april 1912, da det traff et isfjell og sank. For å løse oppgaven på best mulig måte har jeg funnet fakta via internettsider om Titanic, lest i faktabøker og sett og studert filmen ”Titanic” av James Cameron fra 1997 etter relevant informasjon. Problemstillingen min i oppgaven er: Hvordan kunne tallet på overlevende vært høyere etter forliset til RMS Titanic? Jeg vil begynne artikkelen med en nærmere introduksjon om Titanic. Deretter vil jeg utdype selve temaet i hoveddelen, vurdere de to viktigste kildene, analysere faktaene og så avslutte artikkelen med en konklusjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Fagartikkel | Titanic

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fagartikkel | Titanic, har også lastet ned