Fagbegrep samfunnsfag | Ny agenda

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 17
  • 3302
  • PDF

Sammendrag: Fagbegrep samfunnsfag | Ny agenda

Liste med forklaring av fagbegreper innenfor samfunnsfag på Vg3, disse begrepene er skrevet i forhold til læreboken Ny Agenda og er delt inn etter tama og kapitler.

Innhold

Del 1, å leve sammen
Del 2 Politikk og demokrati
Velferdsstaten
Del 3 Arbeidsliv og økonomi
Arbeidsmarkedet
Starte bedrift
Del 4 Globale utfordringer

Utdrag

Del 1, å leve sammen
unik identitet
personlig identitet
gjør oss forskjellig fra de andre
gruppeidentitet
viktige fellestrekk med ander, kjønn, yrke eller interesser
identitetsfellesskap
personlig identitets kart
roller
forventinger i en situasjon eller posisjon
kjønnsroller
Krysspress
Rollekonflikt
Samfunn... Kjøp tilgang for å lese mer

Fagbegrep samfunnsfag | Ny agenda

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.