Fagartikkel | Eksempel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 6
 • 3
 • 929
 • PDF

Fagartikkel | Eksempel

Her kan du se et godt eksempel på en fagartikkel.
Fagartikkelen er skrevet i faget Psykologi, men den kan også brukes som eksempel på hvordan man kan skrive og bygge opp en fagartikkel i andre fag.

Eksemplet her handler om mobbing: "I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for fire grunner til at noen mobber selv om de mener det er moralsk forkastelig. Jeg har tatt for meg at mobberne fjerner ansvaret fra handlingen, at man mobber fordi man mangler et par behov, man mobber fordi man er i en gruppesammenheng og at man mobber fordi man ikke forstår hva man selv gjør."

Lærers kommentar

Supert! Ta deg i akt for at sitatene ikke blir for lange i forhold til den øvrige oppgaven.

Utdrag

Eksempel på fagartikkel
Mobberen har et behov for annerkjennelse, siden mobbing oppstår mest i grupper søker mobberen annerkjennelse fra gruppen. Det kan bety at mobberen som barn ikke fikk dekket det sosiale behov. Det som skje når det sosiale behov ikke blir dekket er, “at som voksen kommer man til å kretse rundt dette behovet hele tiden og ha et stort behov for andres bekreftelse. Man er også preget av stor usikkerhet når det gjelder om man er elsket av andre mennesker” (Larsen m.fl. 2011. s.132). Mobbere søker grupper som gir dem annerkjennelse og bekreftelse og de er kanskje ikke så onde eller slemme, men de gjør alt for å få bekreftelse av den gruppen man søker, til og med å mobbe.
Den tredje grunnen til at mobbere mobber selv om de mener det er moralsk forkastelig kan beskrives ut i fra et gruppefenomen. Når man tenker på mobbing som et gruppefenomen og ikke fra individuelt standpunkt ser man at det er nesten normalt å tenke slikt. Når man føler seg presset til å gjøre ting som står i mot dine normer og verdier, ting som man egentlig ikke ville gjort kalles det gruppepress. “I 1950- årene undersøkte Solomon Asch gruppepress i et berømt eksperiment Eksperimentet gikk ut på at han forela noen forsøkspersoner to kort med ... Kjøp tilgang for å lese mer

Fagartikkel | Eksempel

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 02.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet! Nyttig om du trenger hjelp med å skrive en god fagartikkel.
 • 12.10.2020
  Skrevet av Elev på Vg3