Fagartikkel om AUF-skandalen 1995

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Fagartikkel om AUF-skandalen 1995

Denne er en fagartikkel som omhandler AUF-skandalen på 90-tallet der 4 høyprofilerte medlemmer ble fengslet for medlemsjuks.

I oppgaven stilles spørsmål som:
"Hvordan ville denne saken påvirke de politiske partiene?"
"Saken ble dekket i flere av Norges mange aviser. Hvilken rolle spilte avisene i denne saken, og ser vi spor av partipressen i dekningen de forskjellige avisene hadde?"

Lærers kommentar

Knallbra! Men du må drøfte bedre.

Elevens kommentar

Må drøftes bedre og utdype mer om partipressen.

Utdrag

Ungdomspartiene i Norge er et organ som taler ungdommens stemme og presser og setter på plass deres moderparti om det trengs. De forskjellige ungdomspartiene deler den samme ideologien som moderpartiet og engasjerer seg i samfunnets utvikling. Tidligste måling i medlemstall er fra 1998 der Arbeidernes Ungdomsfylking(AUF) hadde flest medlemmer med 6006 medlemmer...

Det var 2. mars 1995 da VG publiserte en høyt risikofylt artikkel, som stilte kritiske spørsmål ved medlemstallene til AUF Oslo i årene 1992, 1993 og 1994. Fem dager senere begynner Oslo Kommune granskingen, ni dager etter artikkelen gir leder av Oslo AUF, Ragnar Bøe Elgsaas, kommunen rapport om kontingentpraksis og trekker seg som leder, og 12 dager etter artikkelen innrømmer tidligere statsminister (2005-2013) og daværende Nærings- og energiminister (1993-1996) Jens Stoltenberg og tidligere kulturminister (1996-1997) Turid Birkeland at ungdomspartiet har drevet med en praksis som kalles forskuttering, altså å betale eller bevilge på forskudd. Videre starter politiet etterforskning, og statsråd Grete Berget, som styrer statsstøtten til ungdomsorganisasjonene, ønsker å granske støtten til alle ungdomsorganisasjoner... Kjøp tilgang for å lese mer

Fagartikkel om AUF-skandalen 1995

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.