Hvordan få kunnskap om privatøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Musikk, dans og drama Vg2
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 5
  • 1575
  • PDF

Hvordan få kunnskap om privatøkonomi

Oppgaven drøfter hvordan man kan sørge for at ungdom får bedre kunnskap om privatøkonomi før de går ut i voksenlivet. Oppgaven tar utganspunkt i forskning omkring dagens kunnskaper om emnet og ser på hvilke tiltak som kan hjelpe den enkelte.

Innhold

Basiskunnskap
Ofre for reklamens makt
Uten respekt
“Snarveien”
Hvorfor oppstår problemene?
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Luksusfellen på TV3 antyder at det er mangel på utdanning og kunnskap som er årsaken til at mange unge voksne havner i luksusfellen. Det vil si personer som har lånt penger som de ikke greier å betale tilbake, og dermed havnet i store vanskeligheter. I TV-programmet får de hjelp og veiledning fra økonomiske eksperter.
For enkelte som havner i den såkalte luksusfellen er problemet at de ikke tidlig nok ser farene, og derfor pådrar seg økonomiske problemer som gir dem en dårlig start på voksenlivet. Spørsmålet er hvordan ungdom, på et tidligere stadium, kan tilføres kunnskap så flere kan unngå å gjøre de samme feilene?
Dette vil jeg forsøke å drøfte og finne svar på hva problemet bunner i, og hvordan det kan reduseres... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvordan få kunnskap om privatøkonomi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.