EUs utfordringer i 2017 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

EUs utfordringer i 2017 | Sammendrag

Dette sammendraget tar for seg EUs utfordringer i forkant av flere sentrale valg i Europa, og inneholder kildebasert diskusjon om mange av de store problemstillinger som dagens Europa står foran.

Oppgaven tar for seg den økonomiske krisen, og problemene med eurosamarbeidet, i tillegg til å drøfte flyktningkrisen og den voksende høyrepopulismen i Europa. Store samfunnsrelevante temaer som som "Brexit" og presidentvalget i Frankrike er blant de presenterte problemer i teksten.

Sammendraget gir et overblikk over dagens politiske debatt i Europa, og de mange utfordringer som går EU i vente i 2017.

Utdrag

Året 2017 er et gledesår for den europeiske union, ettersom det markerer sekstiårs jubileet til Romatraktaten, en avtale som ble til i 1957, og som etter flere endringer fortsatt representerer grunnsteinen i EU-samarbeidet. Likevel vil ikke 2017 stå igjen som kun ett gledesår for unionen. Det vil også, antageligvis, bli et skjebnesvangert år for det overnasjonale EU samarbeidet. En rekke EU-medlemsland skal nemlig til valgurnene, der flere høyrepopulistiske, og EU kritiske, politikere stiller til valg.

Den første EU-prøvelsen inntraff den 15 mars, under det Nederlandske valget, med Geert Wilders og hans anti-europeiske parti som en av de mest sentrale kandidatene. Til tross for at Wilders og hans parti fikk en del seter i nasjonalforsamlingen, ble det likevel færre enn mange hadde fryktet. Kun en måned senere, den 23 april, avholdt Frankrike den første runden i presidentvalget, der den høyrepopulistiske, og svært EU kritiske, kandidaten Marine Le Pen gikk videre som en av to kandidater. Kommer Le Pen seirende ut av presidentvalget kan en ”Frexit” bli en aktualitet, noe som vil by på store utfordringer for EU-samarbeidet. Avslutningsvis skal Tyskland, EUs stormakt, avholde valg i september, der det er forventet at et anti-EU parti skal vinne sine første seter i, Bundestag, den tyske nasjonalforsamlingen.. Til tross for at det tyske valget ikke utgjør en nevneverdig trussel mot EU-samarbeidet peker det på en tendens i EUs medlemsland om en voksende misnøye mot styringsmaktene i Brussel.

EU-samarbeidets overordnede mål har, siden Romatraktaten, vært å skape fred, stabilitet og økonomisk framgang for Europa, noe unionen også har bidratt til. Dette ble bekreftet av omverden i 2012, når unionen mottok Nobels fredspris med begrunnelsen «Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa». Det er derfor interessant å se på hvorfor unionen opplever en voksende misnøye og hva som er skylden til denne utviklingen. I denne oppgaven skal jeg beskrive i hovedsak to utfordringer EU står ovenfor, nemlig den økonomiske krisen og flyktningkrisen, i tillegg til å drøfte ulike konsekvenser disse utfordringene kan få.

I 1952 gikk Frankrike, Italia, Nederland, Luxembourg, Belgia og Vest-Tyskland sammen i et kull og stålfelleskap. Tyskland hadde vært ansvarlig for to verdenskriger, og gjennom denne avtalen var ideen at Vest-Tyskland skulle knyttes til Europa gjennom forpliktende økonomisk samarbeid, i tillegg til å forhindre mulighetene om ensidig opprustning. Fem år senere, i 1957 ble samarbeidet utvidet ytterligere, og det europeiske økonomiske felleskapet, EØF, ble dannet. Stadig flere traktater så dagens lys mot slutten av 1900-tallet. I 1993 ble det indre markedet etablert, i tillegg til at Maastrichttraktaten trådde i kraft. Maastrichttraktaten inneholdt en enighet om en felles politisk union, samt en økonomisk union som ville føre medlemsstatene tettere sammen, noe som resulterte i at det europeiske felleskapet (EF) skiftet navn til den europeiske union (EU). Den europeiske union har vokst seg til å bli en stor økonomisk aktør på... Kjøp tilgang for å lese mer

EUs utfordringer i 2017 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.