Europeisk samarbeid og maktfordeling | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Våren 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt

Eksamensoppgave: Europeisk samarbeid og maktfordeling | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Våren 2014

Dette er Studienetts egen besvarelse på eksamen i Politikk og menneskerettigheter våren 2014, der temaet var europeisk samarbeid og maktfordeling. Bruk dette løsningsforslaget som hjelp og inspirasjon når du skal i gang med dine eksamensforberedelser.

Her finner du utfyllende besvarelser på samtlige av eksamenssettets oppgaver:

1) I oppgave 1 sammenligner vi det politiske systemet i EU med det politiske systemet i en nasjonalstat som Norge.
2) Deretter, i oppgave 2, drøfter vi om EU vil utvikle seg til et ”Europas forente stater”, og hva som motvirker denne utviklingen.

Innhold

Oppgave 1: Sammenlikn kort det politiske systemet i EU med det politiske systemet i en nasjonalstat som Norge.
Oppgave 2: Drøft om EU vil utvikle seg til et ”Europas forente stater” – og hva som motvirker dette.

Utdrag

EU har et unikt politisk system. Som en overnasjonal union har den enkelte spesifikke utforminger i det politiske systemet, samtidig som noen av EUs institusjoner ligner på de politiske institusjoner vi finner i nasjonalstater. Denne oppgaven skal først se på det politiske systemet i Norge for deretter å se på institusjonene i EU. Oppgavens siste del tar for seg en sammenligning av de to og ser på likheter og ulikheter ved systemene.
Det politiske systemet i Norge

Norge er et representativt demokrati. Det innebærer at innbyggerne i Norge velger sine representanter til å representere de i Stortinget, i fylkesting og i kommunestyrer (SNL 2016a). Norge er også en enhetsstat, som innebærer at makten fylkene og kommunene sitter på er delegert makt fra Stortinget. I prinsippet kan denne makten reverseres ved et simpelt flertall i Stortinget. Denne formen skiller seg fra en føderal stat, der politisk makt lokalt og regionalt er ufravikelig. USA er et eksempel på en føderal stat.

Den politiske makten er fordelt etter en modifisert form av maktfordelingsprinsippet (SNL 2016a). Det betyr at Stortinget utformer og vedtar lover. Regjeringen utøver den makt de har fått i henhold til lovene som er vedtatt av Stortinget. Og domstolene utøver den dømmende makten, og kontrollerer at...
---
Da forløperen til det som skulle bli EU, en kull- og stålunion mellom Tyskland og Frankrike, ble opprettet i 1951, var det starten på en union som skulle utvide seg både i bredde og i dybde. I dag omfatter unionen 28 medlemsland og mange flere politikkområder enn bare kull og stål.

Det har vært diskutert mye om utviklingen til EU går mot et «Europas forente stater». Det som menes med et slikt utsagn er at EU overtar noe av den nasjonale suvereniteten til medlemslandene, og at retningen EU tar dermed gjør nasjonalstatene hos medlemslandene mer overflødige. Medlemslandene blir mer integrerte i og avhengige av hverandre. EU tar på seg stadig nye oppgaver som før var nasjonalstatenes eget ansvar, og det finnes flere argumenter som støtter opp om et slikt utsagn. Samtidig har det skjedd en del i Europa den siste tiden som kan sies å flytte EU vekk fra en slik rolle. Denne oppgaven skal se på argumenter for at EU går mot et «Europas forente stater», og på argumenter som hevder å avkrefte denne utviklingen.

En utvikling mot et «Europas forente stater»

EU har som mål å sikre «de fire friheter»: fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer (SNL 2016). Det innebærer lavere eller ingen toll og andre avgifter på handel på tvers av landegrensene, en mindre streng grensekontroll og større muligheter for innbyggerne til å dra til... Kjøp tilgang for å lese mer

Europeisk samarbeid og maktfordeling | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Våren 2014

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 28.05.2016
  Utrolig bra skrevet med mye relevant og viktig informasjon!
 • 09.05.2016
  Veldig bra oppgave, god hjelp til tentamen og eksamen!
 • 02.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra tekst! Kom til god hjelp til eksamen!
 • 23.04.2016
  WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOOWOWOWO

Brukere som har lastet ned Europeisk samarbeid og maktfordeling | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Våren 2014, har også lastet ned