Etterkrigslitteratur | Panorama s. 85

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • Godkjent
  • 3
  • 1203
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Etterkrigslitteratur | Panorama s. 85

Her finner du svar på oppgaver fra side 85 i læreboken "Panorama Vg3". Oppgaven besvarer både på spørsmålene fra "Tøm teksten" og "Tenk deg om", og handler om etterkrigslitteratur. Eksistensialisme, modernisme og postmodernisme er emner som blir tatt opp her.

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Utdrag

Tøm teksten, s. 85
1. Pop art var ein slags kunstretning som gjaldt i åra etter den andre verdskrigen. Kunstnarar reagerte på modernistisk kunst og ville bringe populærkulturen, film og tv, teikneseriar, reklame og gjenkjennelege ting inn i kunsten. Pop-art kunstnarane tok ikkje avstand frå forbrukarsamfunnet.
2. Eksistensialisme er trua på menneskas ansvar, fridom og høve til val. Ved sidan av absurdismen fekk eksistensialismen ei særleg betyding etter krigen. Det var WWII som la eit solid grunnlag for at eksistensialistiske tankar kom fram. Folk stilte seg spørsmål som ”Finst det ei meining med livet viss Gud er død? Har mennesket eigentleg fri vilje og høve til å velje sjølv?”.
Nokre eksistensialistiske filosofar og forfattarar: Albert Camus, Jean Paul Sartre og Simone de Beavoir.
3. Dei absurdistiske forfattarane hevda at det ikkje finst svar på spørsmåla om meining og samanheng i livet. Denne retninga aksepterte det håplause og tilfeldige ved tilværet.
4. Typiske trekk ved populærkulturen i denne perioden:
- ein lett tilgjengeleg, gjenkjenneleg og forståeleg form. Innhaldet og bodskapen skal først og fremst underhalde publikum – ikkje problematisere og krevje for mykje anstrengelse, men vere ufarleg humoristisk.
- Styrt av kommersielle krefter – reklame, sjangerfilm, sjangerlitteratur osv.
5. Modernistane fann det vanskeleg å skrive om den kaotiske etterkrigstida i den tradisjonelle poetiske forma med fast rim og rytme som gjaldt i ”lyrikktradisjonen”. Modernistisk lyrikk var difor litt annleis på fronten, der modernistane braut med vanleg linjedeling i setningane, og henta upoetiske ord og sitatbrokkar inn i dikta, for eksempel frå media og kvardagsliv... Kjøp tilgang for å lese mer

Etterkrigslitteratur | Panorama s. 85

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.