Erstatningsrett og avtalerett | Rettslære 2 | Høst 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Privatist All
 • Rettslære 2
 • 4
 • 6
 • 1916
 • PDF

Erstatningsrett og avtalerett | Rettslære 2 | Høst 2015

Her har du en besvarelse på eksamen i Rettslære 2 høsten 2015. Besvarelsen tar for seg 3 oppgaver. Første oppgave dreier seg om erstatningsrett, mens oppgave 2 handler om avtalerett. Også oppgave 3 tar for seg angrerett, men her i forbindelse med både angrerettloven, forbrukerkjøpsloven og markedsføringsloven.

Utdrag

Oppgave 1
Saken gjelder erstatningsrett. Den drøftes og løses med grunnlag i lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, rettspraksis og reglene om objektivt ansvar. Sakens parter er Per Larsen på den ene siden og Guro Ås og Stordalen rehabiliteringssenter på den andre siden. Erstatningsspørsmålene løses hver for seg.

Rettsspørsmålet er om det foreligger ansvarsgrunnlag for noen parter i saken.

...

Oppgave 2.
Saken gjelder avtalerett og drøftes med grunnlag i avtaleloven av 31. mai 1918 om avslutning av avtaler, om fullmakt og om ugyldige viljeserklæringer. Partene i saken er selger Leif Olsen på den ene siden og Lise Dal, samt hennes samboer Bjarte Fjell på den andre siden. Det rettslige spørsmålet oppgaven reiser er om Lise Olsen er bundet av avtalen om å kjøpe fløyten til 33 000 kroner.

...

Oppgave 3.
Saken gjelder avtalerett og løses med grunnlag i angrerettloven av 20. juni 2014, forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 og markedsføringsloven av 9. januar 2009. Partene i saken er nettbutikken Digismart AS og Robert Lande. Rettsspørsmålet er om Robert Lande kan få kjøpesummen tilbake og om markedsføringen til firmaet er lovstridig... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatningsrett og avtalerett | Rettslære 2 | Høst 2015

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 14.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei nok. Hjalp delvis
 • 09.03.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Peise god