Erstatning til Sondre Gran | Erstatningsrett | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 8
  • 2165
  • PDF

Erstatning til Sondre Gran | Erstatningsrett | Caserapport

Dette er en caserapport som handler om erstatningsrett, og diskuterer forskjellige temaer innenfor erstatningsrett som f.eks. ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, påregnelig skade, økonomisk tap.

Casen diskuterer om Sondre Gran har rett til å få erstatning for skadene som har skjedd på huset hans.

Lærers kommentar

Ikkje verst dette. Du viser god oversikt og kan det meste. sjå likevel etter moglege forbetringar.

Elevens kommentar

Ikkje bland Kari inn i besvarelsen

Innhold

Drøfting av vilkåra for Isak Dal:
1. Ansvarsgrunnlag
2. Årsakssamanheng
3. Påreknelig skade
4. Økonomisk tap

Drøfting av vetle sitt erstatningsansvar:
1. Ansvarsgrunnlag
2. Årsakssammenheng
3. Påreknelig skade
4. Økonomisk tap

Drøfte om foreldra til vetle får ansvar

Konklusjon:

Utdrag

Dette er en tvist mellom Sondre Gran på eine sida, og Isak Dal, Vegbygg AS, Vetle og foreldra til Vetle på den andre sida.

Etter at Isak Dal, tilsett som gravemaskinførar i Vegbygg AS, går på toalettet medan gravemaskina som han hadde nytta stod å gjekk på tomgang, klatrar Vetle, på 10 år, inn i gravemaskina og køyrer den inn i huset til Sondre Gran. Sondre Gran krev at Isak Dal, Vegbygg AS, Vetle og foreldra til Vetle dekkjar utgiftene til for skadane på huset hans for kr 530 000 som skadane på huset blei taksert til.
Alle fire avviser kravet, og meina at det er eit endeleg uhell om kan skje når mange uheldige omstende inntreff samtidig.

For at nokon skal bli erstatningsansvarlig er det 4 vilkår som må bli oppfylt. Vilkåra er kumulative, det vil seie at alle vilkåra må vere oppfylt.

Vilkåra er:
1. Det må vere ansvarsgrunnlag, dvs. at det må vere heimel for å pålegge skadevaldar ansvar.
2. Årsakssamanheng. Det må vere årsakssamanheng mellom ei bestemt handling/hending og skaden/tapet.
3. Skaden må vere påreknelig
4. Det må vere eit økonomisk tap, det vil seie at skaden må kunne målas i pengar.

Eg vil først vurdere om det føreligg ansvarsgrunnlag for Isak Dahl, og deretter ansvarsgrunnlag for Vegbygg AS, Vetle og foreldra til Vetle... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatning til Sondre Gran | Erstatningsrett | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.