Er det verdt å være i en gruppe | Drøftingsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 6
  • 1
  • 633
  • PDF

Er det verdt å være i en gruppe | Drøftingsoppgave

Her finner du en drøftingsoppgave som tar utgangspunkt i påstanden: "Er det verdt å være i en gruppe?".

Drøftingsoppgaven drøfter problemstillingen ut fra et psykologisk perspektiv. Gjennom teksten blir det først sett på en definisjon av begrepet gruppe for å klare å sette problemstillingen i perspektiv. Deretter blir det diskutert hvordan sosial kompetanse og behovspyramiden kommer til uttrykk gjennom grupper.

Lærers kommentar

God kildehenvisning og godt oppsett på oppgaven

Utdrag

Mennesker er sosiale vesen, og en stor del av vår hverdag er preget av samhandling med andre. Opprinnelig var sosiale grupper både en nødvendig og naturlig del av menneskenes liv. (Gjøsund & Huseby,2015) Men er det noe verdi i å være i en gruppe? Gjennom denne teksten skal vi først se på en definisjon av begrepet gruppe for å klare å sette problemstillingen i perspektiv. Deretter skal vi se på hvordan sosial kompetanse og behovspyramiden komme til utrykk gjennom grupper.

En gruppe er en eller to individer som kommer sammen på bakgrunn av et felles mål, individene er avhengige av hverandre og har en eller annen form for samhandling. Det at vi mennesker er en del av grupper, har en grunnleggende betydning. I løpet av livet opplever man masse i samspill med andre,... Kjøp tilgang for å lese mer

Er det verdt å være i en gruppe | Drøftingsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.