Enzymet katalase | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 7
 • 2143
 • PDF

Enzymet katalase | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Enzymet katalase, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å undersøke hvordan ulike faktorer kan påvirke enzymaktiviteten til enzymet katalase ved å bruke en potet som naturlig kilde til dette enzymet. I forsøket blir det undersøkt hva som skjer med enzymaktiviteten i følgende situasjoner:
1) Høy temperatur
2) Store pH-endringer
3) Tilsetning av bly(II)
4) Endringer i konsentrasjonen av substratet

Her kan du altså lære mer om enzymer, hvordan de virker og aktiviteten deres kan påvirkes.
Rapporten er et bra eksempel på hvordan du kan oppbygge en kjemirapport. Du kan få inspirasjon til hvilke elementer som er viktige å ta med når man skal skrive en god kjemirapport.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 8.1 Enzymet katalase, fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. Denne rapporten svarer på problemstillingen i dette forsøket.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Enzymer er proteiner som virker som biologiske katalysatorer og styrer biokjemiske prosesser i kroppen. En katalysator er et stoff som hjelper en kjemisk reaksjon med å foregå ved å øke reaksjonsfarten. Katalysatoren deltar ikke i selve reaksjonen, og blir dermed ikke direkte forbrukt, men den kjemiske reaksjonen foregår «på overflaten» av katalysatoren. Et substrat er betegnelsen for den kjemiske forbindelsen som tar utgangspunkt i enzymet, mens produkter er betegnelsen på forbindelsen(e) som blir dannet fra substratet eller substratene ved hjelp av enzymet. Enzymer inneholder et aktivt sete hvor substratet passer ned i som nøkkelen i en lås (figur 1). Forskjellige enzymer er dermed tilpasset til et spesifikt arbeide.

...

Katalase er veldig tilgjengelig, og finnes bl.a. i store mengder i poteter. Dermed er dette enzymet hensiktsmessig til laboratorieforsøk hvor man vil teste egenskapene til enzymer. Fordi enzymer er proteiner, så kan mange forskjellige faktorer påvirke enzymaktiviteten. Det er fordi disse proteinene er komplekst oppbygget som globulære strukturer. Det betyr at aminosyrene som enzymet er oppbygget av er bundet til hverandre med mange forskjellige bindinger, slik at enzymet får en tredimensjonal form. Disse bindingene er bl.a. hydrogenbindinger, ionebindinger, tiol-bindinger (S-S), Van der Waalske krefter. Strukturen av et enzym kan altså endres ved å endre på de forskjellige bindingene i proteinet, og dermed kan man endre på enzymaktiviteten ved å forandre det aktive setet. Enzymers aktivitet avhenger bl.a. av temperaturen, pH-verdien, substratkonsentrasjonen og påvirkning fra tungmetaller.

...

I metodeavsnittet kan det være en god idé å inkludere bilder av forsøksoppsettet (husk figurtekst). Her er bildet inkludert i resultatavsnittet.

1) Først brukte vi kniven til å skjære ut 7 terninger (like store og med plass ned i reagensglassene) av den rå poteten og en like stor terning av den kokte poteten.
2) Deretter fylte vi 2 mL 3% H2O2 ned i to av reagensglassene. I det ene reagensglasset la vi en rå potetbit, og i det andre la vi en kokt potetbit. Vi observerte hvor lang tid det tok å danne en ca. 5 cm stor skumsøyle i reagensrøret med den rå poteten. Samtidig observerte vi for... Kjøp tilgang for å lese mer

Enzymet katalase | Rapport i Kjemi 2

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 22.03.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra, hjalp meg masse!