Entreprenørskap og Bedriftsudvikling: Hope Design AS 2011

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Entreprenørskap og Bedriftsudvikling: Hope Design AS 2011

Tentamensbesvarelse på en gammel Eksamensoppgave fra våren 2011; Hope Design AS.

Oppgaven omhandler bedrften Hope Design som driver import fra India og hvordan bedriften fungerer og evt. kan fungere bedre.

Oppgaveformulering
1. Beskriv prosessen med å importere desse produkta til Hope Design AS.
2. Drøft nye forretningsmodeller og begrunn valg av ny modell for Hope Design AS.
3. Drøft betydningen av innovasjonen for konkurranseevnen og verdiskapingen for Hope Design AS.
4. Drøft de etiske utfordringene Hope Design AS kan møte på i denne sammenhengen.
Entreprenørskap og Bedriftsutvikling II, våren 2011

Innhold

Hope Design AS.

Litt om oppgaven.
Viktige momenter i forbindelse med import.
Importprosessen – import av produkter fra India til Norge.
Internasjonalisering
Ny forretningsmodell for Hope Design AS.
Betydningen av innovasjon for konkurranseevnen og verdiskapningen for Hope
Design AS.

Etiske utfordringer for Hope Design AS.
Konklusjon.

Kilder:

Utdrag

Hope Design AS.

Litt om oppgaven.
Oppgaven handler om bedriften Hope Design AS, som gründeren Liv Hope etablerte i 2002. Etter endt studier jobbet hun som frivillig på et daghjem for kvinner i India, som produserte smykker og sjal som videre ble eksportert til Europa og USA. I India opplevde hun at kvinnene – i tillegg til vanskelige arbeidsforhold, ikke fikk rettferdig lønn. Nå som bedriften har gått med overskudd de siste årene, har Liv mulighet for å utvikle nye idéer, og ønsker nå å tilføre sitt gründerskap mer samfunnsansvar, og har vurdert å importere håndverksprodukter fra India. Jeg vil med dette først i teksten skrive om importprosessen, slik at dere kan bli bedre kjent med hvordan det foregår... Kjøp tilgang for å lese mer

Entreprenørskap og Bedriftsudvikling: Hope Design AS 2011

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 23.04.2014
  Ryddig og bra oppgave, mye hjelp å få!! Positivt med både innledning og konklusjon.
 • 27.04.2016
  dritnaisssss ffffff sykt digg hylle den nå får æ 6 i entrp
 • 30.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  lang og fin oppgavee
 • 29.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa