Engelsk grammatikk - en kort oversikt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Privatist All
  • Engelsk fellesfag
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 3134
  • PDF

Kompendier: Engelsk grammatikk - en kort oversikt

I denne veiledningen kan du raskt få oversikt over de viktigste reglene innenfor engelsk grammatikk - med særlig fokus på de områdene som ofte representerer vanskeligheter for nordmenn. Du kan for eksempel lese om samsvar/kongruens, forskjellen på adjektiv og adverb og korrekt bruk av den bestemte artikkelen.

Veiledningen er i PDF-format og er utarbeidet slik at den er printervennlig og lett å forholde seg til.

Studienetts kommentar

Vi anbefaler også at du leser den store engelske grammatikken vår. Der finner du mer detaljert informasjon og flere eksempler.

Innhold

1. Verb
2. Substantiv
3. Adjektiv og adverb
4. Pronomen
5. Artikler
6. Preposisjoner
7. Diverse

Utdrag

Samsvar (Kongruens)

Kongruens betyr at de forskjellige leddene i en setning skal ‘passe sammen' (kongruere). På engelsk er det spesielt viktig å være oppmerksom på samsvar, når vi arbeider med verb i presens (nåtid). I denne tiden har nemlig de fleste engelske verb en særskilt form i 3. person entall som slutter på -s:

• John eats cake.

NB: To be har som det eneste verbet også to former i preteritum (fortid). Her må du derfor også tenke på samsvar. Was brukes ved 1. og 3. person entall, mens were brukes i alle andre situasjoner.

Vær spesielt oppmerksom på samsvar i følgende situasjoner:

• Utellelige substantiv er alltid 3. person entall (information, news, furniture, advice, money, evidence…)

• Pronomen som ender på -body/-one/-thing, er alltid 3. person entall (everybody, someone, nothing…)

• Visse substantiver er alltid flertall (people, police, trousers, glasses, riches, surroundings…)

• Kollektiver (ord som family, group, team, band…) kan være enten 3. person entall eller flertall, avhengig av sammenhengen. Hvis ordet betegner en samlet gruppe, fungerer det som 3. person entall, men hvis ordet betegner de enkelte medlemmene av gruppen, fungerer det som flertall.

• Ved relative pronomen som who, whom, which eller that skal du alltid se på hva ordet fører tilbake til for å bestemme samsvar (kongruens).

•Ved foreløpig subjekt (there) skal du alltid se på setningens egentlige subjekt for å bestemme kongruensen... Kjøp tilgang for å lese mer

Engelsk grammatikk - en kort oversikt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.