Engelsk framføring: Mikhail Gorbachev

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Engelsk
  • 5
  • 4
  • 1340
  • PDF

Manus: Engelsk framføring: Mikhail Gorbachev

Oppgaven er et manus til en lengre muntlig framføring om Mikhai Gorbasjov på engelsk.
Den første halvdelen av manuset oppsummerer den kalde krigen frem til Gorbasjov overtok i som leder av Sovjetunionen.
Den forteller ikke spesielt mye om Gorbasjov som person, men jeg har heller valgt å gå grundigere gjennom reformene som han innførte (Glasnost og Perestojka).

Lærers kommentar

5+
Du er litt for liberal med adjektiver med en sterk betydning (eks. severe)
Treffer ikke målgruppen så altfor godt (husk at det er hovedsaklig 10. klassinger du snakker til).
Du bør bruke få større variasjon i bruken av det de på engelsk kaller ''transiton words''

Utdrag

I’m not going to ramble about the cold war for a long time, but since we haven’t had the time to learn about it I’ll try to teach y’all the basics.

After the fall of the Third Reich Germany was split between the victorious parts.
This means that Germany was split into two, a western- and an eastern (Soviet) part.
Also, Berlin was split into 2 (4) parts, a western (which was ⅓ british, ⅓ american and ⅓ french) and an eastern (Soviet).

All this was decided under a meeting right after the capitulation of Germany, in a meeting were no of the parts trusted each other, Truman (president of the US) didn’t trust the USSR... Kjøp tilgang for å lese mer

Engelsk framføring: Mikhail Gorbachev

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Engelsk framføring: Mikhail Gorbachev, har også lastet ned