Engelsk essay om rasisme i USA

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Engelsk essay om rasisme i USA

Essay som tar for seg rasisme i USA som drøfter om USA fortsatt er preget av rasisme. Essayet kommer blant annet inn på sentrale hendelser i USA som har preget rasismedebatten.

I tillegg nevnes flere viktige historie personer som har bidratt til å redusere utbredelsen av rasisme i USA, som blant annet Rosa Parks, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. og Barack Obama.

Utdrag

The US has come a long way when we talk about segregation, racism and tolerance, and a lot of it is thanked to incredible characters throughout American history. Persons like Rosa Parks, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., and at least Barack Obama. When for example Rosa Parks refused to move for the white America, she started a battle, which was won, with assistance from thousands of blacks, and the sympathy from whites as well. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Engelsk essay om rasisme i USA

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.