Energi i Dag og i Framtida: Sammendrag Kap. 4 Kosmos SF

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • Ingen karakter gitt
  • 14
  • 3338
  • Word2007

Energi i Dag og i Framtida: Sammendrag Kap. 4 Kosmos SF

Oversiktlig sammendrag som greier ut om kva ein energiberar, ulike energikjelder, fossilt brensel, solcelle, biomasse og varmepumpe er og korleis desse fungerar.

Sammendrag av Kapittel 4 fra Boka "Kosmos SF"

Besvarelse av oppgaver
4.7.1
4.7.2
4.2.3
4.2.6
4.2.8
4.2.9
4.3.1
4.3.2
4.3.4
4.4.1
4.5.1
4.5.2

Utdrag

"- Det gjennomsnittlege energiforbruket per person er høgt i Noreg.

- I ein energikjelde er energien lagra slik at vi kan utnytte den direkte, eller vi kan bruke den til produksjon av energibærerar. Solenergi, vasskraft, vindkraft, naturgass og biomasse er eksempel på energikjelder.

- Biomasse er blant anna trevike i skog, treavfall og mykje av avfallet frå hushaldinger, industri og landbruk.

- Ein energibærar er eit energirikt stoff eller ein energiressurs som berar energien dit den skal brukast. Eksempel på energibærar er elektrisitet, hydrogengass, olje og naturgass, dessutan foredla biobrensel som ved, briketter og pellets."... Kjøp tilgang for å lese mer

Energi i Dag og i Framtida: Sammendrag Kap. 4 Kosmos SF

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.