Endringer i befolkningen | Presentasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 1048
  • PDF

Endringer i befolkningen | Presentasjon

Manusript som ble brukt til en presentasjon om befolkningsendringer i Norge og andre land omkring i verden. Oppgaven handler om befolkningsendringer i Norge, og befolkningsfordeling mellom fattig og rik i Norge sammeliknet med et annet land.

Lærers kommentar

Plettfritt, godt innhold og god formidlingsevne.

Innhold

Innledning
Faser
Babyboom
Eldrebølger
Ett-barns-politkk
Ulike befolkningspyramider
Befolkningen fordelt i forhold til velferd og fattigdom
Kilder

Utdrag

Det har vært mange og store befolkningsendringer opp gjennom årene. Det har vært en stor utvikling, og denne utviklingen har blitt delt inn i 4 faser av demografene. De har laget en teori som de kaller den demografiske utviklingen. Den går ut på at befolkningen utvikler seg fra høye til lave fødsels og dødsrater når samfunnet de lever i forandrer seg til det bedre. Endringen i befolkningen skjer som sagt gjennom 4 faser og her er litt om dem... Kjøp tilgang for å lese mer

Endringer i befolkningen | Presentasjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.